[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần máy công trình Thăng Long

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần máy công trình Thăng Long
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÍ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP.
1.1. Tổng quan về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
1.1.1. Các khái niệm cơ bản.
1.1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực.
1.1.1.2. Khái niệm về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
1.1.1.3. Sự cần thiết của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
1.1.1.4. Sự giống và khác nhau giữa đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
1.1.2. Nguyên tắc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
1.1.3. Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
1.2. Các phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
1.2.1. Phương pháp đào tạo và phát triển trong công việc.
1.2.1.1. Phương pháp kèm cặp hướng dẫn tại chỗ.
1.2.1.2. Phương pháp thực tập sinh.
1.2.1.3. Phương pháp luân phiên công việc.
1.2.2. Phương pháp đào tạo và phát triển ngoài nơi làm việc.
1.2.2.1. Phương pháp hội nghị/thảo luận.
1.2.2.2. Phương pháp đào tạo theo mô hình ứng xử.
1.2.2.3. Đào tạo nhờ máy vi tính hỗ trợ.
1.2.2.4. Bài thuyết trình.
1.2.2.5. Phương pháp đào tạo xa nơi làm việc.
1.3. Qui trình xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
1.3.1. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển.
1.3.1.1. Phân tích nhu cầu đào tạo.
1.3.1.2. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển.
1.3.1.3. Xác định nhu cầu tuyển sinh đào tạo.
1.3.2. Xác định mục tiêu đào tạo và phát triển.
1.3.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo và phát triển.
1.3.4. Xác định chương trình đào tạo và phương pháp đào tạo và phát triển.
1.3.5. Lựa chọn và đào tạo giáo viên.
1.3.6. Chi phí dự tính cho việc đào tạo và phát triển.
1.3.7. Thiết lập quy trình đánh giá
1.3.8. Đánh giá hiệu quả của phương pháp đào tạo.
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
1.4.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp.
1.4.1.1. Sự phát triển của khoa học – công nghệ.
1.4.1.2. Sự hình thành các tổ chức học tập (learning organization).
1.4.1.3. Sự cạnh tranh trên thị trường.
1.4.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp.
1.4.2.1. Chiến lược phát triển của doanh nghiệp.
1.4.2.2. Văn hóa của doanh nghiệp.
1.4.2.3. Đặc thù sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp.
1.5. Bài học kinh nghiệm từ sự thành công của các doanh nghiệp trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
1.5.1. Bài học từ chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh McDonald.
1.5.2. Bài học từ Motorola.
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY CÔNG TRÌNH THĂNG LONG.
2.1. Giới thiệu chung về công ty Cổ phần máy công trình Thăng Long.
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần máy công trình Thăng Long.
2.1.2. Tình hình hoạt động của công ty Cổ phần máy công trình Thăng Long trong giai đoạn 2011-2013.
2.1.3. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức, bộ máy sản xuất kinh doanh của công ty
2.1.4. Đặc điểm nguồn nhân lực tại công ty.
2.1.4.1. Cơ cấu lao động theo chức năng.
2.1.4.2. Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn.
2.1.4.3. Cơ cấu lao động theo tuổi.
2.1.4.4. Cơ cấu lao động theo giới tính.
2.2. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần máy công trình Thăng Long.
2.2.1. Thực trạng xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
2.2.2. Thực trạng xác định mục tiêu đào tạo và phát triển.
2.2.3. Thực trạng lựa chọn đối tượng đào tạo và phát triển.
2.2.4. Thực trạng xác định chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo và phát triển.
2.2.4.1. Xác định chương trình đào tạo.
2.2.4.2. Lựa chọn phương pháp đào tạo.
2.2.5. Thực trạng lựa chọn đội ngũ giảng viên đào tạo.
2.2.6. Thực trạng chi phí đào tạo.
2.2.7. Thực trạng đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển.
2.2.8. Tình hình sử dụng lao động sau đào tạo tại công ty.
2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần máy công trình Thăng Long.
2.3.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp.
2.3.1.1. Sự phát triển của khoa học-công nghệ.
2.3.1.2. Sự hình thành các tổ chức học tập (learning organization).
2.3.1.3. Sự cạnh tranh trên thị trường.
2.3.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp.
2.3.2.1. Chiến lược phát triển của công ty.
2.3.2.2. Văn hóa của công ty.
2.3.2.3. Đặc thù sản phẩm dịch vụ của công ty.
2.4. Đánh giá công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần máy công trình Thăng Long.
2.4.1. Thành công.
2.4.2. Hạn chế.
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY CÔNG TRÌNH THĂNG LONG
3.1. Định hướng về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần máy công trình Thăng Long.
3.1.1. Phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần máy công trình Thăng Long trong giai đoạn 2015-2020.
3.1.2. Phương hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty Cổ phần máy công trình Thăng Long trong giai đoạn 2015-2020.
3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần máy công trình Thăng Long.
3.2.1. Hoàn thiện phương pháp xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
3.2.1.1. Sử dụng phương pháp phân tích công việc.
3.2.1.2. Sử dụng phương pháp “mô hình năng lực”.
3.2.2. Xác định mục tiêu đào tạo cho từng chương trình đào tạo.
3.2.3. Đa dạng hóa hình thức và phương pháp đào tạo nguồn nhân lực
3.2.3.1. Hình thức đào tạo.
3.2.3.2. Phương pháp đào tạo.
3.2.4. Hoàn thiện các chỉ tiêu đánh giá, phương pháp đánh giá hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
3.2.5. Sử dụng người lao động sau đào tạo.
3.2.6. Một số biện pháp khác.
3.3. Một số kiến nghị về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần máy công trình Thăng Long.
3.3.1. Gia tăng số lượng lao động được cử đi đào tạo.
3.3.2. Nâng cao năng lực quản lý của các cấp lãnh đạo trong công ty, đào tạo một đội ngũ kỹ sư trẻ, có năng lực chuyên môn làm lực lượng kế thừa cho công ty.
3.3.3. Đa dạng hóa nguồn chi phí cho đào tạo.
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan