[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam Chi nhánh Hoàn Kiếm Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam Chi nhánh Hoàn Kiếm Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Khách hàng cá nhân và vai trò của khách hàng cá nhân đối với sự phát triển của NHTM
1.1.1. Khái niệm về khách hàng cá nhân của Ngân Hàng
1.1.2. Đặc điểm của khách hàng cá nhân của Ngân Hàng
1.1.3. Vai trò của khách hàng cá nhân đối với Ngân Hàng
1.2. Hoạt Động Cho Vay Đối Với Khách Hàng Cá Nhân
1.2.1. Khái niệm hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân
1.2.2. Đặc điểm hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân
1.2.3. Vai trò của hoạt động cho vay khách hàng cá nhân
1.2.4. Các hình thức cho vay đối với khách hàng cá nhân
1.3. Hiệu quả hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân
1.3.1. Khái niệm hiệu quả hoạt động cho vay đối với KH cá nhân
1.3.2. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân
1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HOÀN KIẾM HÀ NỘI
2.1. Giới thiệu chung về Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam Chi Nhánh Hoàn Kiếm Hà Nội
2.1.1. Sơ lược quá trình hình thành phát triển Techcombank
2.1.2. Quá trình phát triển Chi nhánh Techcombank Hoàn Kiếm
2.1.3. Sơ đồ bộ máy tổ chức Chi Nhánh Techcombank Hoàn Kiếm
2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh
2.2. Cơ sở pháp lý trong hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam Chi Nhánh Hoàn Kiếm
2.2.1. Quy định chung về hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam Chi Nhánh Hoàn Kiếm.
2.2.2. Nguyên tắc cho vay KHCN
2.2.3. Đối tượng và điều kiện cho vay KHCN
2.2.4. Thời hạn cho vay KHCN
2.2.5. Lãi suất cho vay KHCN
2.2.6. Tài sản đảm bảo khoản vay KHCN
2.2.7. Quy trình cho vay KHCN
2.2.8. Danh mục các sản phẩm cho vay đối với khách hàng cá nhân hiện thời đang áp dụng tại chi nhánh
2.3. Thực trạng hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân của NHTM Techcombank - Chi nhánh Hoàn Kiếm
2.3.1. Số lượng KHCN đề nghị vay vốn tại Techcombank - Chi nhánh Hoàn Kiếm
2.3.2. Tình hình doanh số cho vay đối với khách hàng cá nhân
2.3.3. Tình hình dư nợ cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
2.3.4. Tình hình doanh số thu nợ cho vay khách hàng cá nhân
2.3.5. Lợi Nhuận Từ Hoạt Động Cho Vay KHCN Tại Techcombank - Chi Nhánh Hoàn Kiếm
2.3.6. Đánh giá mức độ hài lòng của KHCN
2.4. Đánh Giá Thực Trạng Hiệu Quả Hoạt Động Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân Tại Techcombank Chi Nhánh Hoàn Kiếm
2.4.1. Chỉ tiêu định tính
2.4.2. Chỉ tiêu định lượng
2.5. Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Techcombank - Chi Nhánh Hoàn Kiếm
2.5.1. Kết quả đạt được
2.5.2. Hạn chế của hoạt động cho vay KHCN
2.5.3. Nguyên nhân gây ra những hạn chế hoạt động cho vay KHCN
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG CHI NHÁNH HOÀN KIẾM HÀ NỘI
3.1. Định hướng phát triển chung hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam Chi nhánh Hoàn Kiếm
3.2. Định hướng hoạt động cho vay đối với KHCN tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Chi nhánh Hoàn Kiếm
3.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đối với cho vay KHCN tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Chi nhánh Hoàn Kiếm
3.3.1. Xác lập chiến lược hoạt động cho vay KHCN trong từng giai đoạn
3.3.2. Nâng cao hiệu quả công tác thu thập và xử lý thông tin KHCN
3.3.3. Nâng cao hiệu quả thẩm định dự án, phương án khi xem xét cho vay KHCN
3.3.4. Thực hiện phân tán rủi ro cho vay KHCN
3.3.5. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát hoạt động cho vay đối với KHCN
3.3.6. Nâng cao công tác xử lý và giải quyết dứt điểm nợ xấu
3.3.7. Nâng cao trình độ, hướng tới đồng đều hóa chất lượng cán bộ tín dụng
3.4. Một số kiến nghị
3.4.1. Kiến Nghị Với Ngân Hàng Nhà Nước
3.4.2. Kiến nghị với Techcombank Chi nhánh Hoàn Kiếm
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan