[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng HJC

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng HJC
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Vốn lưu động trong doanh nghiệp.
1.2. Quản lý và sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp.
1.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng VLĐ trong doanh nghiệp.
1.4. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ trong doanh nghiệp.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CPTĐ ĐTXD HJC
2.1. Tổng quan về công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng HJC.
2.2. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty CPTĐ ĐTXD HJC.
2.3. Thực trạng công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty CPTĐ ĐTXD HJC.
2.4. Nhận xét chung về thực trạng hoạt động tại công ty CPTĐXD HJC.
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CPTĐ ĐTXD HJC
3.1. Phương hướng phát triển trong thời gian tới.
3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan