[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Mỹ Đình

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Mỹ Đình
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN VÀ KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Vốn trong hoạt động kinh doanh của NHTM
1.1.1. Khái niệm về vốn trong NHTM
1.1.2. Cơ cấu vốn trong NHTM
1.1.3. Sự cần thiết của hoạt động huy động vốn của NHTM
1.2. Các hình thức huy động vốn của NHTM
1.2.1. Căn cứ theo đối tượng huy động
1.2.2. Căn cứ theo bản chất các nghiệp vụ huy động vốn
1.3. Khả năng huy động vốn của NHTM
1.3.1. Khái niệm
1.3.2. Các tiêu chí đánh giá khả năng huy động vốn của NHTM
1.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng huy động vốn
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT MỸ ĐÌNH
2.1. Khái quát về chi nhánh NHNo&PTNT Mỹ Đình
2.1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức hoạt động của chi nhánh
2.1.3. Nghiệp vụ kinh doanh
2.1.4. Tình hình kinh doanh
2.2. Thực trạng khả năng huy động vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT Mỹ Đình
2.2.1. Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động
2.2.2. Cơ cấu huy động vốn
2.2.3. Các hình thức huy động vốn tại Chi nhánh NHNo&PTNT Mỹ Đình
2.2.4. Mạng lưới huy động vốn của chi nhánh NHNo&PTNT Mỹ Đình
2.2.5. Tính cân xứng giữa nguồn vốn huy động và sử dụng vốn (hay hiệu quả sử dụng vốn)
2.2.6. Chi phí huy động vốn
2.3. Đánh giá chung về khả năng huy động vốn của chi nhánh NHNo&PTNT Mỹ Đình
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHNo&PTNT MỸ ĐÌNH
3.1. Định hướng phát triển của Chi nhánh
3.2. Một số giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn của chi nhánh NHNo&PTNT Mỹ Đình
3.2.1. Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với từng thời kỳ
3.2.2. Cải tiến nghiệp vụ, đa dạng hoá các hình thức huy động vốn
3.2.3. Phát triển và mở rộng mạng lưới giao dịch
3.2.4. Nâng cao chất lượng dịch vụ trong ngân hàng
3.2.5. Nâng cao chất lượng sử dụng vốn huy động
3.2.6. Nâng cao trình độ cán bộ và công tác quản lý
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với NHNN
3.3.2. Với NHNo&PTNT Việt Nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan