[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp tăng cường huy động vốn tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Viễn Đông

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp tăng cường huy động vốn tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Viễn Đông
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG VỐN TẠI DOANH NGHIỆP
1.1. Vốn của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm và phân loại doanh nghiệp
1.1.2. Vốn trong doanh nghiệp
1.1.3. Các hình thức huy động vốn
1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn
1.2.1. Nhân tố có thể kiểm soát được
1.2.2. Nhân tố không thể kiểm soát được
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VIỄN ĐÔNG
2.1. Khái quát về công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Viễn Đông
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp
2.1.2. Hình thức kinh doanh và hoạt động của công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty
2.2. Kết quả hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Viễn Đông giai đoạn 2011 đến 2013
2.3. Thực trạng công tác huy động vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Viễn Đông giai đoạn 2011 đến 2013
2.3.1. Cơ cấu nguồn vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Viễn Đông
2.3.2. Các phương thức huy động vốn của công ty trách nhiệm hưu hạn thương mại và du lịch Viễn Đông
2.4. Đánh giá thực trạng huy động vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Viễn Đông
2.4.1. Kết quả đạt được
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VIỄN ĐÔNG
3.1. Định hướng hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Viễn Đông
3.2. Giải pháp tăng cường huy động vốn tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Viễn Đông
3.2.1. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thông qua việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và nâng cấp, mua sắm thiết bị, công nghệ hiện đại.
3.2.2. Tăng cường huy động nguồn vốn nội bộ
3.2.3. Huy động vốn từ vay ngắn hạn ngân hàng
3.2.4. Bảo toàn và sử dụng hiệu quả nguồn vốn hiện có
3.2.5. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn tự có
3.2.6. Giảm vốn bị chiếm dụng
3.2.7. Thanh lý, bán hàng tồn kho để thu hồi vốn cho công ty
3.2.8. Thường xuyên đánh giá hiệu quả của các kênh huy động
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Về phía công ty
3.3.2. Kiến nghị với Nhà nước
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
[/tomtat]

Bài viết liên quan