[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Kinh nghiệm điều hành chính sách tỷ giá hối đoái của Trung Quốc từ năm 1994 đến tháng 09/2013 và bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Kinh nghiệm điều hành chính sách tỷ giá hối đoái của Trung Quốc từ năm 1994 đến tháng 09/2013 và bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ VÀ ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ
1.1. Những vấn đề cơ bản về Ngân hàng Trung Ương.
1.2. Những vấn đề cơ bản về chính sách tỷ giá.
1.3. Những vấn đề cơ bản về điều hành chính sách tỷ giá.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2. KINH NGHIỆM ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ CỦA TRUNG QUỐC TỪ NĂM 1994 ĐẾN THÁNG 09/2013
2.1. Khái niệm tình hình kinh tế Trung Quốc. 
2.2. Khái quát về chính sách tỷ giá của Trung Quốc từ năm 1994 đến tháng 09/2013.
2.3. Thực trạng điều hành chính sách tỷ giá của Trung Quốc.
2.4. Đánh giá hiệu quả điều hành chính sách tỷ giá của Trung Quốc.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3. BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ CHO VIỆT NAM
3.1. Khái quát tình hình kinh tế Việt Nam từ năm 1994 đến 2013.
3.2. Khái quát về chính sách tỷ của Việt Nam.
3.3. Thực trạng điều hành chính sách tỷ giá của Việt Nam trong những năm qua.
3.4. Đánh giá hiệu quả điều hành chính sách tỷ giá của Việt Nam.
3.5. Đề xuất một số kinh nghiệm điều hành chính sách tỷ giá của Trung Quốc cho thực tế tại Việt Nam.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
LỜI KẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan