[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp mở rộng thị trường nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại Hùng Phát

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp mở rộng thị trường nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại Hùng Phát
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm và vai trò của thị trường đối với doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về thị trường
1.1.1.1. Khái niệm thị trường theo quan điểm truyền thống
1.1.1.2. Khái niệm thị trường theo quan điểm hiện đại
1.1.1.3. Vai trò của thị trường
1.1.2. Phân loại và phân đoạn thị trường
1.1.2.1. Khái niệm phân loại thị trường
1.1.2.2. Khái niệm phân đoạn thị trường
1.1.3. Các nhân tố tác động đến thị trường của doanh nghiệp
1.1.3.1. Môi trường vĩ mô
1.1.3.2. Môi trường vi mô
1.2. Nội dung, vai trò của hoạt động mở rộng thị trường
1.2.1. Khái niệm và các chỉ tiêu đánh giá hoạt động mở rộng thị trường
1.2.1.1. Khái niệm hoạt động mở rộng thị trường
1.2.1.2. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động mở rộng thị trường
1.2.2. Nội dung hoạt động mở rộng thị trường
1.2.2.1. Hoạt động nghiên cứu thị trường
1.2.2.2. Hoạt động dự báo thị trường
1.2.2.3. Hoạt động lựa chọn thị trường
1.2.2.4. Hoạt động thâm nhập thị trường
1.3. Vai trò và các yếu tố tác động đến hoạt động mở rộng thị trường
1.3.1. Vai trò của hoạt động mở rộng thị trường
1.3.2. Yếu tố tác động đến hoạt động mở rộng thị trường
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÙNG PHÁT
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH thương mại Hùng Phát
2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH thương mại Hùng Phát
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH thương mại Hùng Phát
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH thương mại Hùng Phát
2.1.4. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.5. Doanh thu và lợi nhuận của Công ty TNHH thương mại Hùng Phát
2.2. Thực trạng hoạt động mở rộng thị trường của Công ty TNHH thương mại Hùng Phát giai đoạn 2012 – 2013
2.2.1. Thực trạng nghiên cứu thị trường
2.2.2. Thực trạng dự báo thị trường
2.2.3. Thực trạng lựa chọn thị trường
2.2.4. Thực trạng thâm nhập thị trường
2.3. Các biện pháp hỗ trợ mở rộng thị trường của Công ty TNHH thương mại Hùng Phát
2.3.1. Chiến lược thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích thị trường
2.3.2. Chiến lược phân phối, quảng cáo, marketing
2.3.3. Chiến lược về giá
2.3.4. Chiến lược về đối thủ cạnh tranh
2.4. Phân tích các yếu tố tác động đến hoạt động mở rộng thị trường tại Công ty TNHH thương mại Hùng Phát trong giai đoạn 2012 – 2013
2.4.1. Phân tích khả năng tài chính tại Công ty TNHH thương mại Hùng Phát
2.4.2. Phân tích yếu tố công nghệ tại Công ty TNHH thương mại Hùng Phát
2.4.3. Phân tích trình độ quản lý và đội ngũ nhân lực
2.4.4. Phân tích đặc điểm sản phẩm và uy tín của Công ty
2.5. Đánh giá chung về hoạt động mở rộng thị trường của Công ty TNHH thương mại Hùng Phát
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÙNG PHÁT
3.1. Dự báo nhu cầu về đồ gỗ, nội thất văn phòng của thị trường
3.1.1. Nhu cầu về đồ gỗ, nội thất văn phòng của thị trường
3.1.2. Định hướng phát triển trong tương lai của Công ty TNHH thương mại Hùng Phát
3.2. Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường đồ gỗ, nội thất văn phòng của Công ty TNHH thương mại Hùng Phát
3.2.1. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, nâng cao năng lực tiếp thị
3.2.2. Hoàn thiện hệ thống phân phối
3.2.3. Phát triển, khuyếch trương, quảng cáo sản phẩm
3.2.4. Phát triển hệ thống nhân lực
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan