[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Vpbank

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Vpbank
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay
1.1.1. Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại.
1.1.1.1. Khái niệm và chức năng cơ bản của ngân hàng thương mại.
1.1.1.2. Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại.
1.1.2. Dự án đầu tư và thẩm định tài chính dự án đầu tư của ngân hàng thương mại
1.1.2.1. Dự án đầu tư
1.1.2.2. Thẩm định tài chính dự án đầu tư của ngân hàng thương mại
1.2. Nội dung thẩm định tài chính dự án đầu tư
1.2.1. Thẩm định tổng mức vốn đầu tư và nguồn tài trợ của dự án.
1.2.2. Thẩm định dự trù về doanh thu- chí phí của dự án.
1.2.3. Thẩm định dòng tiền hàng năm của dự án
1.2.4. Thẩm định và phân tích các chỉ tiêu tài chính của dự án
1.2.5. Thẩm định khả năng trả nợ của dự án
1.2.6. Thẩm định rủi ro của dự án
1.3. Chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong cho vay và các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong cho vay
1.3.1. Chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong cho vay
1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thẩm định
1.3.2.1. Nhân tố chủ quan
1.3.2.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG VPBANK
2.1. Giới thiệu về ngân hàng VPBank.
2.1.1. Giới thiệu chung về ngân hàng VPBank
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng của các phòng ban
2.1.3. Một số kết quả hoạt động của ngân hàng VPBank.
2.1.3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.3.2. Tình hình huy động vốn và cho vay khách hàng
2.1.3.3. Tình hình cho vay theo dự án đầu tư
2.2. Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư trong cho vay tại ngân hàng VPBank.
2.2.1. Quy định về thẩm định tài chính dự án đầu tư trong cho vay tại VPBank
2.2.1.1. Đối tượng cho vay và điều kiện cho vay
2.2.1.2. Quy trình thẩm định tài chính dự án đầu tư cho vay tại ngân hàng VPBank
2.2.1.3. Phương pháp thẩm định tài chính dự án đầu tư cho vay tại ngân hàngVPBank.
2.2.2. Yêu cầu đối với cán bộ thẩm định tài chính dự án
2.2.3. Thẩm định tài chính dự án sản xuất vật liệu xây dựng của công ty TNHH Thanh Hòa tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc.
2.2.3.1. Mô tả dự án
2.2.3.2. Nội dung thẩm định tài chính của dự án cho vay sản xuất vật liệu xây dựng của công ty TNHH Thanh Hòa
2.2.4. Đánh giá chung về hoạt động thẩm định tài chính dự án đầu tư trong cho vay tại ngân hàng VPBank
2.2.4.1. Thành tựu đạt được
2.2.4.2. Tồn tại còn vướng mắc
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG VPBANK
3.1. Định hướng hoạt động của ngân hàng VPBank trong những năm tới
3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại ngân hàng VPBank
3.2.1. Hoàn thiện nội dung thẩm định tài chính
3.2.2. Nâng cao trình độ cán bộ thẩm định.
3.2.3. Nâng cao chất lượng thông tin về dự án
3.2.4. Hoàn thiện quy trình chấm điểm tín dụng
3.2.5. Đẩy mạnh công tác chuyên môn hóa trong công việc
3.3. Một số kiến nghị
LỜI KẾT
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan