[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiện trạng xử lý nước thải sản xuất của một cơ sở sản xuất cồn trên địa bàn huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất các giải pháp tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý môi trường và xử lý nước thải

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiện trạng xử lý nước thải sản xuất của một cơ sở sản xuất cồn trên địa bàn huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất các giải pháp tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý môi trường và xử lý nước thải
MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng ổn định và phát triển, trong đó hoạt động sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đã góp phần làm tăng giá trị sản lượng sản xuất và giải quyết nhiều việc làm cho người lao động. Tuy nhiên các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phần lớn sản xuất có quy mô nhỏ, máy móc thiết bị cũ, lạc hậu, một số ngành nghề gây ô nhiễm môi trường nhưng không được xử lý tốt.
Trên cơ sở Nghị quyết số 22/2002/NQ-HĐ của Hội đồng nhân dân thành phố, Uỷ ban nhân dân thành phố có quyết định số 80/2002/QĐ-UB ngày 8 tháng 7 năm 2002 phê duyệt “Đề án thực hiện chương trình di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào khu công nghiệp và vùng phụ cận”.
Thực hiện Chương trình di dời, một số cơ sở sản xuất Cồn trong nội thành đã di dời đến địa bàn huyện Hóc Môn và toạ lạc dọc theo tuyến kênh Thầy Cai - An Hạ thuộc địa bàn xã Xuân Thới Sơn và Tân Hiệp. Các cơ sở này đều xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhưng không xử lý triệt để hoặc vận hành hệ thống mang tính đối phó là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm kênh Thầy Cai - An Hạ. Kết quả giám sát cho thấy chất lượng nước mặt kênh có mức độ ô nhiễm ngày càng tăng, đáng chú ý là ô nhiễm hữu cơ và ô nhiễm vi sinh. Việc ô nhiễm của kênh Thầy Cai-An Hạ làm ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước phục vụ hoạt động thuỷ lợi và đời sống dân cư xung quanh khu vực này. Đề tài “Đánh giá hiện trạng xử lý nước thải của một số cơ sở sản xuất cồn trên địa bàn huyện Hóc Môn – TP.HCM và đề xuất các giải pháp tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quả xử lý nước thải” sẽ góp phần kiểm soát một trong những nguồn gây ô nhiễm chính nhằm cải thiện chất lượng nước mặt kênh Thầy Cai-An Hạ.

Xem online tài liệu bị lỗi các bạn nên down về
[/tomtat]

Bài viết liên quan