[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sử dụng bất biến trong giải toán sơ cấp

[/kythuat]
[tomtat]
Sử dụng bất biến trong giải toán sơ cấp
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NGUYÊN LÝ BẤT BIẾN
1.1. Giới thiệu về phương pháp đại lượng bất biến.
1.2. Khái niệm về bất biến.
Chương 2: MỘT SỐ BẤT BIẾN TRONG BẢN SỐ
2.1. Bất biến dựa trên tính chia hết.
2.2. Bất biến của một đại lượng nào đó.
Chương 3: MỘT SỐ LOẠI BÀI TOÁN KHÁC
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan