[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tích chấp suy rộng đối với các phép biến đổi tích phân Fourier sine, fourier cosine và ứng dụng

[/kythuat]
[tomtat]
Tích chấp suy rộng đối với các phép biến đổi tích phân Fourier sine, fourier cosine và ứng dụng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
DANH MỤC KÝ HIỆU
Chương 1: CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI TÍCH PHÂN FOURIER, FOURIER COSINE VÀ FOURIER SINE
1.1. Phép biến đổi tích phân FOURIER
1.2. Phép biến đổi tích phân FOURIER COSINE và FOURIER SINE
Chương 2: PHÉP CHẬP SUY RỘNG ĐỐI VỚI HAI PHÉP BIẾN ĐỔI TÍCH PHÂN
2.1. Tích chập suy rộng với hàm trọng γ(y) = sin(ay) đối với các phép biến đổi tích phân FOURIER COSINE và FOURIER SINE – 3
2.2. Tích chập suy rộng với hàm trọng γ(y) = sin(ay) đối với các phép biến đổi tích phân FOURIER SINE và FOURIER COSINE – 4
Chương 3: MỘT SỐ ỨNG DỤNG
3.0. Định lý Wiener - Lévy
3.1. Giải phương trình tích phân kiểu Teoplizt - Halken
3.2. Giải hệp phương trình tích phân dạng chập
3.3. Giải gần đúng phương trình tích phân dạng chập
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan