[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổng hợp nghiên cứu phức chất của một số nguyên tố đất hiếm với L - tyrosin và bước đầu thăm dò hoạt tính sinh học của chúng

[/kythuat]
[tomtat]
Tổng hợp nghiên cứu phức chất của một số nguyên tố đất hiếm với L - tyrosin và bước đầu thăm dò hoạt tính sinh học của chúng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Giới thiệu về các nguyên tố đất hiếm (NTĐH)
1.1.1. Đặc điểm cấu tạo và tính chất chung của các NTĐH
1.1.2. Giới thiệu về một số hợp chất chính của NTĐH
1.1.3. Giới thiệu về nguyên tố Lantan, Neodim,Tuli, Ytecbi, Lutexi
1.2. Giới thiệu về L - tyrosin
1.2.1. Sơ lược về L - tyrosin
1.2.2. Sơ lược về hoạt tính của L - tyrosin
1.3. Khả năng tạo phức của các NTĐH với các aminoaxit
1.3.1. Khả năng tạo phức của các NTĐH
1.3.2. Khả năng tạo phức của các NTĐH với aminoaxit
1.4. Hoạt tính sinh học của phức chất NTĐH với các aminoaxit
1.5. Một số phơng pháp nghiên cứu phức chất
1.5.1. Phương pháp phân tích nhiệt
1.5.2. Phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại
1.5.3. Phương pháp đo độ dẫn điện
1.6. Đối tợng thăm dò hoạt tính sinh học của phức chất
1.6.1. Giới thiệu về vi khuẩn Salmonella và vi khuẩn Shigella
1.6.2. Giới thiệu về chủng nấm mốc Asp. flavus và Asp. fumigatus
CHƠNG 2. THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ
2.1. Hóa chất và thiết bị
2.1.1. Hóa chất
2.1.2. Thiết bị
2.2. Tổng hợp phức chất rắn
2.2.1. Phức chất tỉ lệ Ln3+ : Tyr = 1:3
2.2.2. Xác định thành phần của phức chất
2.3. Nghiên cứu các phức chất bằng phơng pháp phân tích nhiệt
2.4. Nghiên cứu các phức chất bằng phơng pháp phổ hấp thụ hồng ngoại
2.5. Nghiên cứu các phức chất bằng phơng pháp đo độ dẫn điện
2.6. Bớc đầu thăm dò hoạt tính sinh học của một số phức chất của NTĐH với L - tyrosin
2.6.1. Hoạt tính kháng khuẩn của phức Nd(Tyr)3.3H2O
2.6.2. Ảnh hưởng của phức chất La(Tyr)3.3H2O đến chủng nấm mốc Aspergillus
KẾT LUẬN
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan