[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả quản trị khả năng thanh toán tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex – Pjico

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả quản trị khả năng thanh toán tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex – Pjico
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ KHẢ NĂNG THANH TOÁN TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ
1.1 Lý luận chung về bảo hiểm
1.2 Lý luận chung về khả năng thanh toán tại công ty bảo hiểm
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thanh toán tại công ty bảo hiểm
1.4 Quản trị khả năng thanh toán tại công ty bảo hiểm
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ KHẢ NĂNG THANH TOÁN TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM PJICO
2.1. Giới thiệu về công ty bảo hiểm PJICO
2.2 Thực trạng tình hình quản trị KNTT tại công ty bảo hiểm PJICO
2.3 Việc xác định khả năng thanh toán của công ty bảo hiểm trong những năm gần đây
2.4.1 Thực trạng mức độ nhận biết của khách hàng về các công ty bảo hiểm phi nhân thọ
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ KHẢ NĂNG THANH TOÁN TẠI CÔNG TY BH PJICO
3.1 Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị khả năng thanh toán tại công ty bảo hiểm PJICO
3.3 Kiến nghị
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan