[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại các trường tiểu học quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại các trường tiểu học quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC
1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu.
1.2. Một số khái niệm cơ bản.
1.3. Ví trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng GD - ĐT.
1.4. Ví trí, nhiệm vụ và quyền hạn của các trường tiểu học.
1.5. Nội dung quản lí HĐGDNGLL ở trường tiểu học.
1.6. Cơ sở tâm lí học, giáo dục học của việc tổ chức HĐGDNGLL.
1.8. Kinh nghiệm một số nước trên thế giới về việc tổ chức các HĐGDNGLL ở bậc Tiểu học.
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN LIÊN CHIỂU.
2.1. Khái quát tình hình kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo tại địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
2.2. Khái quát về quá trình khảo sát.
2.3. Kết quả khảo sát.
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2
Chương 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN LIÊN CHIỂU
3.1. Các nguyên tắc chỉ đạo việc xác định các biện pháp.
3.2. Các biện pháp quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại các trường tiểu học quận Liên Chiểu.
3.3. Khảo nghiệm tính khả thi các biện pháp quản lí HĐGDNGLL.  
TIỂU KẾT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan