[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các biện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học sinh sinh viên trường cao đẳng thương mại (Đà Nẵng) trong giai đoạn hiện nay

[/kythuat]
[tomtat]
Các biện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học sinh sinh viên trường cao đẳng thương mại (Đà Nẵng) trong giai đoạn hiện nay
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC QUẢN LÝ CÔNG TÁC GDĐĐ CHO HSSV.
1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề quản lý công tác GDĐĐ.
1.2. Những khái niệm công cụ nghiên cứu đề tài.
1.3. Công tác GDĐĐ cho HSSV trong giai đoạn hiện nay.
1.4. Mục tiêu, nội dung, phương pháp và ý nghĩa của quản lý công tác GDĐĐ trong các trường ĐH-CĐ.
1.5. Những yếu tố ảnh hưởng tới quản lý công tác GDĐĐ cho HSSV trong giai đoạn hiện nay.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HSSV TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI (ĐÀ NẴNG)
2.1. Đặc điểm của trường Cao đẳng Thương mại (Đà Nẵng).
2.2. Thực trạng công tác GDĐĐ cho HSSV trường Cao đẳng Thương mại (Đà Nẵng).
2.3. Thực trạng quản lý công tác GDĐĐ cho HSSV trường Cao đẳng Thương mại (Đà Nẵng).
2.4. Đánh giá chung về quản lý công tác GDĐĐ cho HSSV trường Cao đẳng Thương mại (Đà Nẵng).
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HSSV TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI (ĐÀ NẴNG).
3.1. Nguyên tắc xác lập các biện pháp.
3.2. Các biện pháp quản lý công tác GDĐĐ cho HSSV trường Cao đẳng Thương mại (Đà Nẵng).
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp.
3.4. Kiểm chứng sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan