[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các toán tử tích phân dạng Fourier hữu hạn và ứng dụng

[/kythuat]
[tomtat]
Các toán tử tích phân dạng Fourier hữu hạn và ứng dụng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TOÁN TỬ TÍCH PHÂN DẠNG FOURIER.
1.1. Kiến thức chuẩn bị.
1.2. Phép biến đổi dạng Fourier hữu hạn.
1.3. Tính chập của các phép biến đổi tích phân dạng Fourier.
Chương 2: ỨNG DỤNG 2.1. Vành định chuẩn.
2.2. Phương trình vi phân thường.
2.3. Phương trình đạo hàm riêng.
2.4. Phương trình tích phân.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan