[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

[/kythuat]
[tomtat]
Chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ
1.1 Tổng quan về dịch vụ ngân hàng bán lẻ
1.1.1 Khái niệm về dịch vụ
1.1.2 Bản chất của dịch vụ
1.1.3 Tổng quan về ngân hàng thương mại
1.1.4 Khái niệm về dịch vụ ngân hàng bán lẻ
1.1.5 Vai trò của dịch vụ ngân hàng bán lẻ
1.1.6 Các dịch vụ của ngân hàng bán lẻ
1.2 Những vấn đề cơ bản về chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ
1.2.1 Khái niệm về chất lượng dịch vụ
1.2.2 Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng
1.2.3 Chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ
1.2.4 Các mô hình đánh giá về chất lượng dịch vụ
1.2.5 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ
1.3 Kinh nghiệm về nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ:
1.3.1 Kinh nghiệm về nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ của một số Ngân hàng trên thế giới
1.3.2 Kinh nghiệm về nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ của một số Ngân hàng trên thế giới
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI SACOMBANK
2.1 Tổng quan về Sacombank
2.1.1 Giới thiệu chung về Sacombank
2.1.2 Quy mô hoạt động
2.1.3 Quá trình tăng vốn điều lệ của Sacombank
2.2 Hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Sacombank từ năm 2012 đến năm 2014
2.2.1 Giới thiệu chung về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Sacombank
2.2.2 Doanh số dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Sacombank từ năm 2012 đến năm 2014
2.3 Đánh giá chất lượng dịch vụ NHBL tại Sacombank thông qua ý kiến của khách hàng
2.4 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Sacombank từ năm 2012 đến năm 2014
2.4.1 Mạng lưới hoạt động của Sacombank
2.4.2 Nguồn nhân lực và trình độ nhân sự phục vụ tại Sacombank
2.4.3 Chính sách chăm sóc khách hàng và phát triển dịch vụ tài chính hướng đến khách hàng
2.4.4 Công tác phát triển sản phẩm dịch vụ bán lẻ mới
2.4.5 Năng lực tài chính và thương hiệu Sacombank
2.5 Đánh giá, nhận xét chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Sacombank
2.5.1 Những kết quả đạt được
2.5.2 Những hạn chế
2.5.3 Nguyên nhân tồn tại hạn chế
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI SACOMBANK
3.1 Định hướng phát triển của Sacombank trong thời gian tới
3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Sacombank
3.2.1 Đa dạng hóa SPDV
3.2.2 Lãi suất hấp dẫn và chi phí cạnh tranh
3.2.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên
3.2.4 Đầu tư phát triển công nghệ
3.2.5 Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng
3.2.6 Phát triển mạng lưới kênh phân phối hiện đại
3.2.7 Xây dựng hình ảnh và thương hiệu ngân hàng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan