[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chất lượng tín dụng và đánh giá những nhân tố ảnh hưởng đến công tác cấp tín dụng tại BIDV chi nhánh Phú Nhuận giai đoạn 2012 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Chất lượng tín dụng và đánh giá những nhân tố ảnh hưởng đến công tác cấp tín dụng tại BIDV chi nhánh Phú Nhuận giai đoạn 2012 – 2014
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
1.1. Hoạt động tín dụng trong thương mại
1.2. Chất lượng hoạt động tín dụng ngân hàng
1.3. Lý thuyết sử dụng trong nghiên cứu
1.4. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI BIDV - CHI NHÁNH PHÚ NHUẬN GIAI ĐOẠN 2012 – 2014.
2.1. Khái quát tình hình phát triển Ngân hàng BIDV – chi nhánh Phú Nhuận
2.2. Thực trạng hiệu quả chất lượng tín dụng BIDV - CHI NHÁNH PHÚ NHUẬN từ năm 2012 – 2014
2.3. Đánh giá hiệu quả chất lượng tín dụng của BIDV - chi nhánh Phú Nhuận từ năm 2012 – 2014
CHƯƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG BIDV
3.1 Định hướng nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng
3.2. Các biện pháp nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng BIDV
[/tomtat]

Bài viết liên quan