[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chính sử và dã sử trong tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn Xuân Khánh

[/kythuat]
[tomtat]
Chính sử và dã sử trong tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn Xuân Khánh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NGUYỄN XUÂN KHÁNH VÀ THỂ TÀI TRONG TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ
1.1. Tiểu thuyết lịch sử - quan miện và đặc điểm.
1.2. Chính sự và dã sự trong cách nhìn nghệ thuật.
1.3. Nguyễn Xuân Khánh – tác giả, tác phẩm.
Chương 2: CHÍNH SỰ VÀ DÃ SỰ TRONG TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ CỦA NGUYỄN XUÂN KHÁNH – NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN NỘI DUNG
2.1. Chính sự và dã sự - cách nhìn về con người lịch sử.
2.2. Chính sự và dã sự - cách nhìn về vấn đề văn hóa.
2.3. Chính sự và dã sự - cách nhận thức lại lịch sử.
Chương 3: CHÍNH SỰ VÀ DÃ SỰ TRONG TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ CỦA NGUYỄN XUÂN KHÁNH – NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN THỂ HIỆN
3.1. Ngôn ngữ và giọng điệu trần thuật.
3.2. Kết cấu và cốt truyện nghệ thuật.
3.3. Không gian nghệ thuật và thời gian nghệ thuật.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan