[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Công thức truy hồi và ứng dụng

[/kythuat]
[tomtat]
Công thức truy hồi và ứng dụng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: BÀI TẬP TỔ HỢP VÀ CÁC BÀI TOÁN ĐẾM
1.1. Bài toán tổ hợp.
1.2. Bài toán đếm.
Chương 2: CÔNG THỨC TRUY HỒI
2.1. Khái niệm công thức truy hồi.
2.2. Giải công thức truy hồi bằng phương pháp lặp.
2.3. Công thức truy hồi tuyến tính hệ số hắng.
2.4. Tuyến tính hóa công thức truy hồi.
2.5. Giải công thức truy hồi bằng hàm sinh.
Chương 3: ỨNG DỤNG CỦA CÔNG THỨC TRUY HỒI
3.1. Ứng dụng vào bài toán tổ hợp.
3.2. Ứng dụng vào bài toán tìm số hàng tổng quát của dãy số.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan