[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đặc sắc tản văn Vũ Bằng (quá nhóm tác phẩm dựng chân dung nhà văn Việt Nam)

[/kythuat]
[tomtat]
Đặc sắc tản văn Vũ Bằng (quá nhóm tác phẩm dựng chân dung nhà văn Việt Nam)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: VŨ BẰNG VÀ THỂ LOẠI TẢNG VĂN
1.1. Vũ Bằng – Cuộc đời và sựu nghiệp.
1.2. Một nhà nghệ thuật đa tài và giàu tâm huyết.
1.3. Tản văn Vũ Bằng trong văn học Việt Nam hiện đại.
Chương 2: CÁC NHÀ VĂN VIỆT NAM QUA TẢN VĂN VŨ BẰNG
2.1. Ký ức về các bạn văn.
2.2. Ký ức về cái tài và tật của văn nghệ sĩ.
2.3. Nhân sinh quan của các đồng nghiệp qua tản văn Vũ Bằng.
Chương 3: NÉT ĐỘC ĐÁO TRONG NGHỆ THUẬT DỰNG CHÂN DUNG NHÀ VĂN CỦA TẢN VĂN VŨ BẰNG.
3.1. Nhãn quan nghệ thuật trong việc xây dựng chân dung.
3.2. Đặc sắc giọng điệu tản văn của Vũ Bằng.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan