[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đặc trưng nghệ thuật trường thơ loạn qua thơ Hàn Mặc Tử

[/kythuat]
[tomtat]
Đặc trưng nghệ thuật trường thơ loạn qua thơ Hàn Mặc Tử
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TRƯỜNG THƠ LOẠN VÀ VỊ TRÍ CỦA HÀN MẶC TỬ TRONG TRƯỜNG THƠ LOẠN
1.1. Nhận diện Trường thơ Loạn trong Thơ mới 1932 – 1945.
1.2. Vị trí của Hàn Mặc Tử và sự tiếp biến giữa thơ truyền thống và thơ tượng trưng, siêu thực phương Tây trong Trường thơ Loạn.
1.3. Quan niệm thơ của Hàn Mặc Tử và các tác giả Trường thơ Loạn.
Chương 2: TƯ DUY NGHỆ THUẬT TRƯỜNG THƠ LOẠN QUA THƠ HÀN MẶC TỬ.
2.1. Sự vận động của cái tôi trữ tình.
2.2. Thế giới thơ Hàn Mặc Tử và các tác giả Trường thơ Loạn.
2.3. Những biểu tượng trong thơ Hàn Mặc Tử và các tác giả Trường thơ Loạn.
Chương 3: NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT TRƯỜNG THƠ LOẠN QUA THƠ HÀN MẶC TỬ
3.1. Những cách tân ngôn ngữ nghệ thuật.
3.2. Mỗi bài thơ là một kiến trúc ẩn.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan