[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đặc sắc tính nữ trong thơ Xuân Quỳnh

[/kythuat]
[tomtat]
Đặc sắc tính nữ trong thơ Xuân Quỳnh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: XUÂN QUỲNH  - CUỘC ĐỜI, THI CA VÀ VẤN ĐỀ TÍNH NỮ TRONG THI CA
1.1. Xuân Quỳnh – cuộc đời và duyên nợ trong thi ca.
1.2. Hành trình thi ca và quan miện thi ca của Xuân Quỳnh.
1.3. Vấn đề tính nữ trong thơ.
Chương 2: CÁI TÔI TRỮ TÌNH – HIỆN THÂN TÍNH NỮ TRONG THƠ XUÂN QUỲNH
2.1. Cái tôi yêu thương, đan hiến.
2.2. Cái tôi âu lo, ám ảnh.
2.3. Cái tôi khao khát chở che, gắn bó.
Chương 3: PHƯƠNG THỨC NGHỆ THUẬT BIỂU HIỆN TÍNH NỮ TRONG THƠ XUÂN QUỲNH
3.1. Ngôn ngữ và giọng điệu thơ giàu trữ tình.
3.2. Không gian và thời gian nghệ thuật.
3.3. Hệ thống biểu tượng và môtíp nghệ thuật.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan