[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê sang thị trường Đức của Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex giai đoạn 2015-2020

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê sang thị trường Đức của Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex giai đoạn 2015-2020
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC SƠ ĐỒ
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1 Khái niệm xuất khẩu
1.2 Vai trò của xuất khẩu
1.2.1 Đối với nền kinh tế
1.2.2 Đối với các doanh nghiệp
1.3 Một số hình thức của xuất khẩu
1.3.1 Xuất khẩu trực tiếp
1.3.2 Xuất khẩu gián tiếp
1.3.3 Xuất khẩu ủy thác
1.3.4 Xuất khẩu đối lưu
1.3.5 Xuất khẩu tại chỗ
1.3.6 Gia công Quốc Tế
1.3.7 Hình thức tạm nhập tái xuất
1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu
1.4.1 Nhóm nhân tố thuộc môi trường vĩ mô
1.4.1.1 Nhân tố thuộc môi trường tự nhiên và nhân tố công nghệ
1.4.1.2 Môi trường kinh tế
1.4.1.3 Môi trường chính trị- pháp luật
1.4.1.4 Môi trường văn hóa- xã hội
1.4.2 Nhóm nhân tố thuộc môi trường vi mô và nội tại doanh nghiệp
1.4.2.1 Nhóm nhân tố thuộc môi trường vi mô
1.4.2.2 Nhóm nhân tố thuộc nội tại doanh nghiệp
1.5 Khái quát về ngành cà phê Việt Nam
1.5.1 Vài nét về mặt hàng cà phê Việt Nam
1.5.1.1 Nguồn gốc cây cà phê và sơ lược quá trình phát triển cây cà phê ở Việt Nam
1.5.1.2 Các loại cà phê phổ biến ở Việt Nam
1.5.2 Vị trí của ngành cà phê trong nền kinh tế nước ta
1.5.2.1 Vị trí của cà phê đối với ngành nông nghiệp nước ta
1.5.2.2 Vị trí ngành cà phê trong nền kinh tế quốc dân
1.5.3 Tình hình sản xuất và xuất khẩu cà phê của nước ta giai đoạn 2010- 2014
1.5.3.1 Tình hình sản xuất cà phê của nước ta giai đoạn 2010- 2014
1.5.3.2 Tình hình xuất khẩu cà phê của Việt Nam giai đoạn 2010- 2014
1.6 Kinh nghiệm xuất khẩu cà phê của Brazil và bài học kinh nghiệm
1.6.1.1 Kinh nghiệm xuất khẩu cà phê của Brazil
1.6.1.2 Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CÀ PHÊ SANG THỊ TRƯỜNG ĐỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN INTIMEX GIAI ĐOẠN 2010 - 2014
2.1 Tổng quát về công ty cổ phần tập đoàn Intimex
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Cơ cấu nhân sự của công ty
2.1.2.1 Sơ đồ tổ chức và cơ cấu quản lý của công ty
2.1.2.2 Tình hình sử dụng lao động
2.1.3 Sơ lược một số sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của công ty
2.1.4 Các thị trường xuất khẩu hiện tại của công ty
2.1.5 Kết quả kinh doanh và thành tựu nổi bật của công ty trong những năm gần đây
2.1.5.1 Kết quả kinh doanh những năm gần đây
2.1.5.2 Thành tựu nổi bật của công ty
2.2 Tổng quan về thị trường Đức
2.2.1 Đặc điểm của thị trường Đức
2.2.1.1 Khái quát chung về Đức
2.2.1.2 Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Đức
2.2.1.3 Một số yêu cầu của Đức về cà phê
2.2.2 Nhu cầu tiêu thụ cà phê của Đức
2.2.2.1 Tình hình nhập khẩu cà phê của Đức từ thế giới
2.2.2.2 Tình hình nhập khẩu cà phê của Đức từ Việt Nam
2.3 Thực trạng xuất khầu cà phê của công ty cổ phần tập đoàn Intimex sang Đức trong giai đoạn 2010- 2014
2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến kinh doanh xuất khẩu cà phê của INTIMEX GROUP sang thị trường Đức.
2.4.1 Cà phê nguyên liệu
2.4.2 Lao động
2.4.3 Khoa học – công nghệ
2.4.4 Phân phối và các hoạt động marketing
2.4.4.1 Phân phối
2.4.4.2 Hoạt động marketing
2.4.5 Khả năng tài chính của công ty
2.5 Đánh giá hoạt động kinh doanh xuất khẩu cà phê của INTIMEX GROUP sang thị trường Đức.
2.5.1 Những thành tựu
2.5.2 Những hạn chế
2.5.3 Cơ hội khi xuất khẩu cà phê vào thị trường Đức
2.5.4 Thách thức khi xuất khẩu cà phê vào thị trường Đức
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN INTIMEX SANG THỊ TRƯỜNG ĐỨC
3.1 Cơ sở đề ra giải pháp
3.1.1 Phương hướng phát triển cà phê của công ty trên thị trường Đức
3.1.2 Xu hướng của thị trường Đức về cà phê
3.1.3 Phân tích SWOT về hoạt động kinh doanh xuất khẩu cà phê sang Đức của công ty cổ phần tập đoàn Intimex
3.1.3.1 Điểm mạnh (S)
3.1.3.2 Điểm yếu (W)
3.1.3.3 Cơ hội (O)
3.1.3.4 Thách thức (T)
3.2 Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê sang Đức của công ty cổ phần tập đoàn Intimex
3.2.1 Giải pháp nâng cao chất lượng cà phê xuất khẩu sang thị trường Đức (W2-O5)
3.2.1.1 Khâu canh tác
3.2.1.2 Khâu chế biến
3.2.2 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty (S2,S1-O1) .
3.2.3 Giải pháp ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào công tác quản lý xuất khẩu (S1-O5)
3.2.4 Giải pháp tuyển dụng, đào tạo, nâng cao khả năng ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ công nhân viên (S5-O3)
3.2.5 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing (W1-T3,T2)
3.2.6 Giải pháp tối thiểu chi phí (W4,W3-T3)
3.2.6.1 Giảm chi phí thu mua, tạo nguồn hàng
3.2.6.2 Giảm các chi phí khác
3.2.7 Nâng cao thương hiệu cà phê cuất khẩu tại thị trường Đức (S2,S4-T2)
3.3 Một số kiến nghị thúc đẩy xuất khẩu cà phê của INTIMEX GROUP sang thị trường Đức
3.3.1 Kiến nghị Nhà nước
3.3.2 Kiến nghị Hiệp Hội
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan