[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng cho ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long tiếp cận bằng mô hình Binary Logistic

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng cho ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long tiếp cận bằng mô hình Binary Logistic
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG Ở NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG VÀ MÔ HÌNH HỒI QUY BINARY LOGISTIC
1.1 Tổng quan về ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long.
1.2 Cơ sở lý luận về xác suất vỡ nợ.
1.3 Tổng quan công trình nghiên cứu về xác suất vỡ nợ và mô hình binary logistic.
1.4 Rủi ro tín dụng của NHTM.
1.5 Giới thiệu về mô hình hồi quy binary logistic.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KIỆT QUỆ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP
2.1 Tình hình tín dụng của các ngân hàng thương mại hiện nay.
2.2 Thực trạng tín dụng doanh nghiệp.
2.3 Tình hình tín dụng của ngân hàng Kiên Long.
2.4 Tình hình rủi ro tín dụng doanh nghiệp.
2.5 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng tại một số nước.
2.6 Xây dựng mô hình những nhân tố tác động đến quyết định cho vay ở ngân hàng thương mại.
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CHO NHTM HIỆN NAY
3.1 Giải pháp nâng cao quản trị rủi ro tín dụng.
3.2 Kiến nghị.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan