[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Phòng giao dịch Tân Phú chi nhánh Cộng Hòa

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Phòng giao dịch Tân Phú chi nhánh Cộng Hòa
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HUY ĐỘNG VỐN Ở NHTM
1.1 Ngân hàng thương mại và vai trò của vốn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại
1.1.1 Ngân hàng thương mại
1.1.2 Vai trò của vốn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng
1.2 Nguồn vốn của ngân hàng thương mại
1.2.1 Vốn của ngân hàng thương mại
1.2.2 Mối quan hệ giữa huy động vốn và sử dụng vốn
1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM – PHÒNG GIAO DỊCH TÂN PHÚ – CHI NHÁNH CỘNG HÒA
2.1 Tổng quan về ngân hàng TMCP hàng Hải Việt Nam – Maritime Bank
2.1.1 Giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của Maritime Bank
2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của PGD Tân Phú – chi nhánh Cộng Hòa
2.1.3 Sơ đồ cơ cấu của Maritime Bank
2.1.4 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của Maritime ank giai đoạn 2012 – 2014
2.2 Thực trạng hoạt động huy động vốn của Maritime Bank
2.2.1 Tình hình huy động vốn tại MS Tân Phú giai đoạn 2012-2014
2.2.2 Phân tích các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của MSB Tân Phú
2.2.3 Khảo sát, phân tích các nhân tố bên trong ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của MSB Tân Phú
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG
3.1 Nhận xét về hoạt động huy động vốn của ngân hàng
3.1.1 Điểm mạnh
3.1.2 Hạn chế
3.2 Định hướng trong hoạt động huy động vốn của MSB Tân Phú – chi nhánh Cộng Hòa
3.2.1 Phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn 2012 – 2015
3.2.2 Định hướng hoạt động huy động vốn của MSB Tân Phú – chi nhánh Cộng Hòa giai đoạn 2012 – 2015
3.3 Những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn
3.3.1 Nâng cao uy tín của ngân hàng TMCP Hàng Hải – PGD Tân Phú – chi nhánh Cộng hào
3.3.2 Áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt và hấp dẫn
3.3.3 Tăng cường hoạt động nghiên cứu thị trường và các hoạt động Marketing Ngân hàng
3.3.4 Thực hiện các chính sách khách hàng hợp lý
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan