[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng may mặc của Tổng Công ty Cổ phần may Việt Tiến sang thị trường Nhật Bản

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng may mặc của Tổng Công ty Cổ phần may Việt Tiến sang thị trường Nhật Bản
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Khái niệm và các hình thức kinh doanh xuất khẩu.
1.2. Vai trò của hoạt động xuất khẩu.
1.3. Các yếu tố tác động đến hoạt động xuất khẩu.
1.4. Tổng quan ngành dệt may Việt Nam.
1.5. Kinh nghiệm của Trung Quốc trong xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Nhật Bản và bài học cho các doanh nghiệp Việt Nam.
1.6. Tóm tắt chương 1.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN TỪ NĂM 2010 ĐẾN NAY
2.1. Giới thiệu tổng quan công ty cổ phần may Việt Tiến.
2.2. Phân tích thị trường dệt may Nhật Bản.
2.3. Thực trạng xuất khẩu hàng may mặc của công ty cổ phần may Việt Tiến sang thị trường Nhật Bản từ năm 2010 đến nay.
2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của công ty.
2.5. Đánh giá chung.
2.6. Tóm tắt chương 2.
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN TRONG THỜI GIAN TỚI
3.1. Cơ sở đề ra giải pháp.
3.2. Chiến lược cụ thể.
3.3. Tóm tắt chương 3.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan