[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP Công thương Vietinbank Chi nhánh 3 thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP Công thương Vietinbank Chi nhánh 3 thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Tổng quan về hoạt động thanh toán quốc tế
1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Vai trò
1.1.3 Những điều kiện quy định trong thanh toán quốc tế
1.2 Các phương thức thanh toán quốc tế trong ngân hàng thương mại
1.2.1 Phương thức chuyển tiền (Remittance)
1.2.2 Phương thức nhờ thu (Collection of Payment)
1.2.3 Phương thức tín dụng chứng từ (L/C)
1.2.4 Phương thức ghi sổ (Open Account)
1.2.5 Phương thức giao chứng từ nhận tiền
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG VIETINBANK – CN 3
2.1 Tổng quan về Ngân hàng TMCP VietinBank – CN 3
2.1.1 Giới thiệu về VietinBank
2.1.2 Giới thiệu về Ngân hàng Vietinbank – CN 3
2.2 Thực trạng thanh toán quốc tế tại VietinBank – CN 3
2.2.1 Tình hình hoạt động Thanh toán Quốc tế theo cơ cấu xuất – nhập khẩu
2.2.1.1 Tình hình thanh toán xuất khẩu
2.2.1.2 Tình hình thanh toán nhập khẩu
2.2.2 Tình hình TTQT theo các phương thức thanh toán
2.2.2.1 Tổng quan về tình hình TTQT
2.2.2.2 Nghiệp vụ thanh toán chuyển tiền
2.2.2.3 Nghiệp vụ thanh toán nhờ thu
2.2.2.4 Nghiệp vụ thanh toán tín dụng chứng từ
2.2.3 Tình hình thu phí dịch vụ TTQT
2.2.4 Tình hình KHDN giao dịch TTQT
2.2.5 Tình hình thị trường giao dịch TTQT
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ
3.1 Đánh giá chung hoạt động TTQT của Ngân hàng
3.1.1 Ưu điểm
3.1.2 Hạn chế
3.1.2.1 Chiến lược Marketing chưa đạt hiệu quả cao
3.1.2.2 Quy mô hoạt động TTQT chưa tương xứng với tiềm năng địa bàn
3.1.2.3 Trình độ chuyên môn của cán bộ còn nhiều hạn chế
3.1.2.4 Chương trình hiện đại hóa ngân hàng chưa thực sự hoàn thiện
3.2 Giải pháp và kiến nghị
3.2.1 Tăng cường hoạt động chiến lược marketing và chiến lược khách hàng hợp lý cho chi nhánh
3.2.2 Nâng cao chất lượng và phát triển đa dạng các dịch vụ liên quan
3.2.3 Đẩy mạnh hoạt động tài trợ thương mại và tăng cường nguồn cung ngoại tệ phục vụ TTQT
3.2.4 Không ngừng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ và tăng cường tư vấn cho khách hàng để giảm thiểu rủi ro
3.2.5 Hoàn thiện và đổi mới công nghệ nhằm phục vụ công tác TTQT
3.3 Kiến nghị
3.3.1 Đối với cơ quan quản lí nhà nước
3.3.2 Đối với ngân hàng Vietinbank
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan