[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số ứng dụng của định lý lagrange trong đại số

[/kythuat]
[tomtat]
Một số ứng dụng của định lý lagrange trong đại số
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ KIẾN THỨC LIÊN QUAN
1.1. Hàm đơn điệu.
1.2. Hàm lồi, lõm và các tính chất.
1.3. Các định lý về giá trị trung bình.
Chương 2: ĐỊNH LÝ LAGRANGE VÀ CÁC TÍNH CHẤT LIÊN QUAN CỦA HÀM SỐ
2.1. Tính lồi, lõm, khả vi của hàm số.
2.2. Tính đơn điệu liên tiếp của hàm số.
Chương 3: ỨNG DỤNG CỦA ĐỊNH LÝ LAGRANGE TRONG ĐẠI SỐ
3.1. Các bài toán về giải phương trình, chứng minh phương trình có nghiệm, biện luận số nghiệm của phương trình.
3.2. Một số ứng dụng của định lý Lagrange trong các bài toán liên quan đến bất đẳng thức.
3.3. Sự phân bố nghiệm của đa thức và đạo hàm.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan