[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Môtip “tội ác và trừng phạt” trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái

[/kythuat]
[tomtat]
Môtip “tội ác và trừng phạt” trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
Chương 1: MÔTIP “TỘI ÁC VÀ TRỪNG PHẠT” TRONG TIỂU THUYẾT HỒ ANH THÁI – NHÌN TỪ TRIẾT LÝ NHÂN QUẢ
1.1. Giới thuyết khái niệm.
1.2. Khái lược hành trình tiểu thuyết của Hồ Anh Thái.
1.3. “Tội án và trừng phát” trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái – sự kế thừa triết lý nhân quả dân gian.
Chương 2: MÔTIP “TỘI ÁC VÀ TRỪNG PHẠT” TRONG TIỂU THUYẾT HỒ ANH THÁI – NHÌN TỪ HỆ CHỦ THỂ, NHÂN VẬT
2.1. Về chủ thể.
2.2. Về nhân vật.
Chương 3: MÔTIP “TỘI ÁC VÀ TRỪNG PHẠT” TRONG TIỂU THUYẾT HỒ ANH THÁI – NHÌN TỪ PHƯƠNG THỨC THỂ HIỆN
3.1. Kết cấu
3.2. Không  - thời gian nghệ thuật.
3.3. Hệ thống hình ảnh, biểu tượng.
3.4. Ngôn ngữ, giọng điệu.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan