[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sacombank Chi nhánh Sài Gòn Phòng giao dịch Nguyễn Cư Trinh

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sacombank Chi nhánh Sài Gòn Phòng giao dịch Nguyễn Cư Trinh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Một số vấn đề trong hoạt đông tín dụng cá nhân của ngân hàng
1.1.2. Nghiệp vụ ngân hàng cho khách hàng cá nhân
1.1.3. Các chỉ số đánh giá kết quả hoạt động cho vay cá nhân
1.2. Phương pháp nghiên cứu
1.2.1. Thu thập số liệu thứ cấp
1.2.2. Phương pháp phân tích định tính
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI PGD NGUYỄN CƯ TRINH
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Sacombank
2.1.1. Giới thiệu sơ lược về Ngân hàng TMCP Sacombank
2.1.2. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Sacombank – chi nhánh Sài Gòn
2.1.3. Tổng quan về Sacombank – PGD Nguyễn Cư Trinh
2.2. Cơ cấu tổ chức của PGD Nguyễn Cư Trinh
2.3. Giá trị cốt lõi
2.4. Giới thiệu các sản phẩm tín dụng cá nhân của Sacombank
2.4.1. Cho vay tiêu dùng
2.4.2. Cho vay mua bất động sản
2.4.3. Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá, số dư tài khoản
2.4.4. Cho vay du học
2.4.5. Cho vay sản xuất kinh doanh
2.4.6. Chiết khấu giấy tờ có giá
2.4.7. Cho vay mua xe ôtô thế chấp bằng chính xe mua
2.4.8. Ứng trước tài khoản cá nhân
2.5. Quy trình nghiệp vụ tín dụng cá nhân
2.6. Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sacombank – Chi nhánh Sài Gòn – PGD Nguyễn Cư Trinh
2.6.1. Doanh số cho vay cá nhân
2.6.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân
2.6.3. Phân tích dư nợ cho vay cá nhân
2.6.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân
2.7. Đánh giá chung về hoạt động tín dụng cá nhân tại Sacombank – PGD Nguyễn Cư Trinh
2.7.1. Các kết quả đạt được
2.7.2. Các mặt thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân của những khó khăn
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI SACOMBANK – PGD NGUYỄN CƯ TRINH
3.1. Định hướng hoạt động tín dụng của Sacombank – PGD Nguyễn Cư Trinh trong thời gian tới
3.1.1. Định hường tổng quát
3.1.2. Định hường cụ thể năm 2015
3.2. Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động tín dụng cá nhân tại Sacombank – PGD Nguyễn Cư Trinh
3.2.1. Về chiến lược sản phẩm kinh doanh tín dụng cá nhân
3.2.2. Nâng cao hiệu quả huy động vốn
3.2.3. Nâng cao khả năng thu hồi vốn và hạn chế rủi ro tín dụng
3.2.4. Tích cực thu hồi nợ tồn đọng, nợ quá hạn
3.2.5. Áp dụng biện pháp bảo hiểm tín dụng đối với các khoản cho vay
3.2.6. Về công tác thẩm định
3.2.7. Có chính sách ưu đãi về lãi suất
3.2.8. Cải thiện cơ sở vật chất, kỹ thuật – công nghệ của ngân hàng
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị đối với Hội sở
3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan