[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả quản trị chuỗi cung ứng xuất khẩu hàng may mặc của Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến sang thị trường Nhật Bản, định hướng gia nhập hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) của Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả quản trị chuỗi cung ứng xuất khẩu hàng may mặc của Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến sang thị trường Nhật Bản, định hướng gia nhập hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) của Việt Nam
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG VÀ HIỆP ĐỊNH TPP
1.1 Cơ sở lý luận về quản trị chuỗi cung ứng
1.2 Cách thức hoạt động của chuỗi cung ứng
1.2.1 Sản xuất
1.2.2 Hàng hóa lưu kho
1.2.3 Địa điểm
1.2.4 Vận tải
1.2.5 Thông tin
1.3 Vai trò của quản trị chuỗi cung ứng
1.4 Xu hướng của quản trị chuỗi cung ứng
1.4.1 Đổi mới công nghệ
1.4.3 Các xu hướng khác
1.5 Tổng quan về Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP)
1.5.1 Quá trình đàm phán
1.5.2 Phạm vi điều chỉnh TPP
1.5.3 Vai trò của Nhật Bản trong Hiệp định TPP
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY CP MAY VIỆT TIẾN VÀ THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN
2.1 Tổng quan về Tổng Công ty CP May Việt Tiến
2.1.1 Thông tin chung
2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.4 Năng lực sản xuất
2.1.5 Định hướng phát triển
2.1 Kết quả kinh doanh xuất khẩu của công ty sang thị trường Nhật Bản
2.2 Tổng quan về thị trường Nhật Bản
2.2.1 Khái quát về tình hình kinh tế và chính trị - xã hội
2.2.2 Phân tích tình hình thị trường Nhật Bản
2.2.3 Các quy định pháp lý liên quan đến mặt hàng may mặc tại Nhật Bản
2.2.4 Dự báo tình hình thị trường may mặc Nhật Bản đến năm 2020
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHUỖI CUNG ỨNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN CỦA CÔNG TY CP MAY VIỆT TIẾN
3.1 Tổng quan chuỗi cung ứng của Tổng Công ty CP May Việt Tiến
3.2 Thực trạng thu mua
3.2.1 Lựa chọn nhà cung cấp
3.2.2 Phân loại nguyên phụ liệu ở công ty
3.2.3 Tổ chức thu mua
3.2.4 Nhập kho nguyên phụ liệu
3.2.5 Ưu điểm và hạn chế trong việc thu mua
3.3 Thực trạng sản xuất
3.3.1 Chuẩn bị sản xuất
3.3.2 Trong quá trình sản xuất
3.3.3 Đóng gói, dán nhãn
3.3.4 Kiểm tra hàng hóa
3.3.5 Ưu điểm và hạn chế trong sản xuất
3.4 Thực trạng lưu kho
3.4.1 Các khái niệm cơ bản
3.4.2 Các loại hàng tồn kho của Tổng công ty CP May Việt Tiến
3.4.3 Các chi phí liên quan tới quản trị tồn kho tại Tổng công ty CP May Việt Tiến
3.4.4 Hệ thống kiểm soát hàng tồn kho tại Tổng công ty CP May Việt Tiến
3.4.5 Giải quyết hàng tồn kho
3.4.6 Ưu điểm và hạn chế trong hệ thống kho
3.5 Thực trạng vận tải
3.6 Thực trạng dòng thông tin
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN ĐỊNH HƯỚNG GIA NHẬP TPP
4.1 Mục tiêu đưa ra giải pháp
4.2 Cơ sở đề xuất giải pháp
4.2.1 Tình hình chung ngành dệt may
4.2.2 Tình hình chung của công ty
4.3 Đề xuất giải pháp cho Tổng Công ty CP May Việt Tiến khi TPP cận kề
4.3.1 Trong thu mua
4.3.2 Trong sản xuất
4.3.3 Trong phân phối
4.3.4 Trong lưu kho
4.3.5 Nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin
4.3.6 Cơ cấu lại bộ máy tổ chức
4.3.7 Chủ động cập nhật thông tin về thị trường Nhật Bản và Hiệp định TPP
4.3.8 Xúc tiến sản xuất theo hình thức ODM
4.3.9 Xây dựng mô hình liên kết dọc chuỗi cung ứng kéo xuất khẩu hàng may mặc
4.3.10 Dự báo các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị chuỗi cung ứng
4.3.11 Lập kế hoạch quản lý rủi ro
4.3.12 Tổng kết các giải pháp
4.4 Kiến nghị
4.4.1 Kiến nghị đối với Chính phủ và các cơ quan hữu quan
4.4.2 Kiến nghị đối với Hiệp hội Dệt May Việt Nam
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4
KẾT LUẬN CHUNG
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan