[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu chế tạo bả dạng gel diệt Gián Mỹ (Periplaneta americana L., Blattodea, Blattidae) áp dụng trong điều kiện Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu chế tạo bả dạng gel diệt Gián Mỹ (Periplaneta americana L., Blattodea, Blattidae) áp dụng trong điều kiện Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
1.1. Tình hình nghiên cứu phòng trừ Gián Mỹ trên thế giới
1.1.1. Biện pháp vệ sinh môi trường
1.1.2. Biện pháp cơ học (bắt giết)
1.1.3. Biện pháp hóa học
1.1.4. Hướng dẫn về cách đặt bẫy và bả diệt gián trong gia đình
1.1.5. Biện pháp quản lý tổng hợp gián (ICM = Integrated Croach Management)
1.2. Tình hình nghiên cứu phòng trừ Gián Mỹ ở Việt Nam
1.3. Một số đặc điểm về Gián Mỹ (Periplaneta americana L.)
1.3.1. Vị trí phân loại
1.3.2. Vòng đời của Gián Mỹ
1.3.3. Đặc điểm hình thái của Gián Mỹ
1.3.4. Tập tính và tác hại của Gián Mỹ
CHƯƠNG II. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Thời gian, địa điểm nghiên cứu
2.2. Vật liệu nghiên cứu
2.3. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Nghiên cứu lựa chọn chất nền làm bả diệt Gián Mỹ dạng gel
2.3.2. Nghiên cứu chế tạo công thức gel với chất nền để làm bả diệt Gián Mỹ
2.3.3. Nghiên cứu lựa chọn hoạt chất sử dụng làm bả diệt Gián Mỹ
2.3.4.Thử nghiệm hiệu lực bả diệt gián dạng gel nghiên cứu so với bả dạng gel của nước ngoài
2.3.5.Đánh giá hiệu quả của bả gel nghiên cứu trong điều kiện hiện trường
2.3.6. Phương pháp đánh giá hiệu lực của bả theo thời gian
2.3.7. Xử lý, phân tích và đánh giá số liệu nghiên cứu
CHƯƠNG III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Lựa chọn chất nền làm bả diệt Gián Mỹ dạng gel
3.1.1. Lựa chọn chất nền đơn làm bả diệt Gián Mỹ dạng gel
3.1.2. Lựa chọn công thức phối trộn chất nền đơn với một số chất bổ trợ để tạo chất nền dạng gel làm bả diệt Gián Mỹ
3.2. Tạo lập các công thức gel làm bả diệt Gián Mỹ
3.3. Lựa chọn hoạt chất sử dụng làm bả diệt Gián Mỹ
3.4. Thử nghiệm và đánh giá hiệu quả của bả diệt Gián Mỹ dạng gel nghiên cứu so với bả dạng gel khác của nước ngoài
3.5. Đánh giá hiệu quả diệt Gián Mỹ của bả gel nghiên cứu trong điều kiện hiện trường
3.6. Đánh giá hiệu lực của bả gel nghiên cứu theo thời gian bảo quản
3.7. Đề xuất kiểu dáng, bao gói sản phẩm
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan