[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hoạt động cho vay bất động sản cho đối tượng khách hàng cá nhân tại ngân hàng Quận Đội Chi nhánh Đông Sài Gòn

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hoạt động cho vay bất động sản cho đối tượng khách hàng cá nhân tại ngân hàng Quận Đội Chi nhánh Đông Sài Gòn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHO VAY MUA BẤT ĐỘNG SẢN.
1.1. Khái quát về tín dụng cho vay bất động sản tại ngân hàng
1.1.1. Khái niệm về bất động sản và hoạt động cho vay mua bất động sản
1.1.2. Đặc điểm của cho vay bất động sản.
1.1.3. Phân loại cho vay bất động sản
1.1.4. Vai trò của hoạt động cho vay bất động sản
1.2. Chính sách tín dụng với hoạt động cho vay bất động sản đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội.
1.2.1. Điều kiện khách hàng vay vốn
1.2.2. Mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay và phí.
1.2.3. Phương thức thực hiện.
1.2.4. Hồ sơ vay vốn
1.3. Những quy định về chính sách cho vay đối với đối tượng khách hàng cá nhân của MB.
1.3.1. Điều kiện cho vay.
1.3.2. Điều kiện về mục đích sử dụng vốn
1.3.3. Điều kiện chứng minh khả năng tài chính
1.3.4. Điều kiện giải ngân.
1.4. Những chính sách hổ trợ hoạt động cho vay bất động sản cho đối tượng khách hàng cá nhân tại ngân hàng Quân Đội.
1.4.1. Chính sách ghi nhận thu nhập linh hoạt.
1.4.2. Chính sách ghi nhận chi phí.
CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY BẤT ĐỘNG SẢN CHO ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI – CN ĐÔNG SÀI GÕN.
2.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Đông Sài Gòn
2.1.1. Giới thiệu chung về ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội.
2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng Quân Đội.
2.1.3. Khả năng cạnh tranh trong và ngoài nước của ngân hàng Quân Đội
2.2. Giới thiệu về MBBANK - CN ĐÔNG SÀI GÒN
2.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.2.2. Cơ cấu tổ chức chi nhánh Đông Sài Gòn
2.2.3. Địa bàn kinh doanh của chi nhánh MB Đông Sài Gòn.
2.2.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng Quân Đội – CN Đông Sài Gòn.
2.3. Hoạt động cho vay bất động sản dành cho đối tượng khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Đông Sài Gòn.
2.3.1. Quy trình cho vay
2.3.2. Sản phẩm cho vay.
2.4. Tình hình cho vay.
2.4.1. Doanh số cho vay
2.4.2. Doanh số thu hồi nợ
2.4.3. Nợ quá hạn.
2.4.4. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình cho vay bất động sản tại chi nhánh
CHƯƠNG III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY BẤT ĐỘNG SẢN CHO ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI MB – CN ĐÔNG SÀI GÕN.
3.1. Ưu điểm.
3.2. Nhược điểm.
3.3. Nguyên nhân
3.4. Giải pháp .
3.5. Định hướng phát triển của chi nhánh trong tương lai.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan