[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM (HDBank) Chi nhánh Đồng Nai Phòng giao dịch Trảng Bom

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM (HDBank) Chi nhánh Đồng Nai Phòng giao dịch Trảng Bom
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại.
1.1.1. Khái niệm NHTM.
1.1.2. Các hoạt động của NHTM.
1.2. Hoạt động cho vay của NHTM.
1.2.1. Khái niệm.
1.2.2. Vai trò.
1.2.3. Phân loại các khoản vay.
1.2.3.1. Dựa vào thời hạn khoản vay.
1.2.3.2. Dựa vào phương thức cho vay.
1.2.3.3. Dựa vào mức độ tín nhiệm của khách hàng
1.2.3.4. Dựa vào đối tượng khách hàng.
1.2.3.5. Dựa vào mục đích sử dụng.
1.3. Hoạt động cho vay ngắn hạn tại NHTM.
1.3.1. Khái niệm.
1.3.2. Đặc điểm.
1.3.3. Các hình thức cho vay ngắn hạn.
1.3.3.1. Theo phương thức cho vay.
1.3.3.2. Theo mục đích sử dụng
1.3.4. Một số quy định về cho vay ngắn hạn và quy trình cấp tín dụng
1.3.4.1. Một số quy định.
1.3.4.2. Quy trình cấp tín dụng căn bản.
1.3.5. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay ngắn hạn.
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI HDBANK TRẢNG BOM.
2.1. Giới thiệu chung về HDBank Trảng Bom
2.1.1. Tổng quan và sự phát triển của HDBank.
2.1.1.1. Sự hình thành và phát triển của HDBank.
2.1.1.2. Sự hình thành và phát triển của HDBank Trảng Bom.
2.1.2. Loại hình và quy mô hoạt động kinh doanh.
2.1.2.1. Loại hình.
2.1.2.2. Quy mô và lĩnh vực hoạt động kinh doanh
2.1.3. Quy mô vốn và nhân sự.
2.1.3.1. Quy mô vốn và nhân sự của HDBank.
2.1.3.2. Quy mô nhân sự của HDBank Trảng Bom.
2.1.4. Bộ máy tổ chức của HDBank Trảng Bom.
2.1.4.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức.
2.1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban
2.1.5. Địa bàn kinh doanh của HDBank Trảng Bom.
2.1.5.1. Địa bàn kinh doanh của HDBank.
2.1.5.2. Địa bàn kinh doanh của HDBank Trảng Bom.
2.2. Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn tại HDBank Trảng Bom.
2.2.1. Các quy định về cho vay ngắn hạn và quy trình cấp tín dụng tại HDBank
2.2.1.1. Các quy định về cho vay ngắn hạn.
2.2.1.2. Quy trình cấp tín dụng tại HDBank.
2.2.2. Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn.
2.2.2.1. Phân tích chung.
2.2.2.2. Phân tích theo các tiêu chí phân loại.
2.2.3. Phân tích doanh số thu nợ ngắn hạn.
2.2.3.1. Phân tích chung.
2.2.3.2. Phân tích theo các tiêu chí phân loại.
2.2.4. Phân tích dư nợ ngắn hạn.
2.2.4.1. Phân tích chung.
2.2.4.2. Phân tích theo các chỉ tiêu phân loại.
2.3. Đánh giá hoạt động cho vay ngắn hạn tại HDBank Trảng Bom theo các chỉ tiêu tài chính
2.4. Đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại HDBank Trảng Bom
2.4.1. Mức độ hài lòng của khách hàng về sản phẩm cho vay ngắn hạn tại HDBank Trảng Bom.
2.4.2. Thái độ phục vụ của nhân viên HDBank Trảng Bom đối với khách hàng
2.4.3. Các tiện ích khi sử dụng sản phẩm cho vay ngắn hạn tại HDBank Trảng Bom.
2.4.4. Mức độ quan trọng của các tiêu chí khi khách hàng lựa chọn sản phẩm cho vay ngắn hạn tại HDBank Trảng Bom.
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI HDBANK TRẢNG BOM.
3.1. Định hướng phát triển của HDBank Trảng Bom.
3.1.1. Định hướng phát triển chung
3.1.2. Định hướng mở rộng và phát triển hoạt động cho vay ngắn hạn.
3.2. Nhận xét về hoạt động cho vay ngắn hạn thông qua các chỉ tiêu tài chính và khảo sát khách hàng vay vốn.
3.2.1. Ưu điểm.
3.2.2. Nhược điểm.
3.3. Nguyên nhân dẫn đến những tồn tại trong hoạt động cho vay ngắn hạn tại HDBank Trảng Bom.
3.3.1. Nguyên nhân khách quan.
3.3.2. Nguyên nhân chủ quan.
3.4. Một số giải pháp nâng cao hoạt động cho vay ngắn hạn hạn tại HDBank Trảng Bom.
3.4.1. Đẩy mạnh hoạt động marketing cho Ngân hàng.
3.4.2. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực.
3.4.3. Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
3.4.4. Thẩm định chặt chẽ, cẩn thận.
3.5. Kiến nghị.
3.5.1. Đối với HDBank.
3.5.2. Đối với HDBank Trảng Bom.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan