[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín (Sacombank) Chi nhánh Gò Vấp giai đoạn 2012 – 2014

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín (Sacombank) Chi nhánh Gò Vấp giai đoạn 2012 – 2014
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY VÀ CHO VAY CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Khái quát về hoạt động cho vay
1.2 Khái quát về cho vay cá nhân
1.3 Một số chỉ tiêu dùng để phân tích hoạt động cho vay KHCN
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK) – CHI NHÁNH GÒ VẤP
2.1 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) – CN Gò Vấp
2.2 Phân tích tình hình cho vay KHCN tại Sacombank – Chi nhánh Gò Vấp giai đoạn 2012 – 2014
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ
3.1 Nhận xét về hoạt động cho vay KHCN tại Sacombank – CN Gò Vấp
3.2 Các đề xuất và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại Sacombank – Chi nhánh Gò Vấp
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan