[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thành phần hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của quả ngũ vị tử (Schisandra sphenanthera)

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thành phần hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của quả ngũ vị tử (Schisandra sphenanthera)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Khái quát về cây Ngũ vị tử.
1.2. Hóa học các hợp chất lignan, nortriterpenoid–hai nhóm chất chính trong quả Ngũ vị tử.
1.3. Phương pháp phân lập, chiết tách hoạt chất từ mẫu thực vật.
1.4. Các phương pháp vật lí xác định cấu trúc hóa học các chất tách từ mẫu thực vật.
Chương 2: THỰC NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Thiết bị, dụng cụ và hóa chất.
2.2. Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu.
2.3. Thực nghiệm.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Nguyên tác chung.
3.2. Phân lập và nhận dạng các hợp chất có trong các dịch chiết khác nhau của quả Ngũ vị tử Schisandra sphenanthera.
3.3. Thăm dò hoạt tính sinh học (hoạt tính gây độc tế bào).
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan