[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội Chi nhánh Hòn Gai

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội Chi nhánh Hòn Gai
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát về thanh toán không dùng tiền mặt trong Ngân hàng Thương mại
1.1.1. Sự tồn tại khách quan của hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt
1.1.2. Đặc điểm của hoạt động TTKDTM
1.1.3. Vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế thị trường
1.1.3.1. Đối với nền kinh tế
1.1.3.2. Đối với dân cư
1.1.3.3. Đối với Ngân hàng thương mại
1.1.3.4. Đối với Ngân hàng Trung ương
1.1.4. Các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Thương mại
1.1.4.1. Thanh toán bằng Séc
1.1.4.2. Thanh toán bằng ủy nhiệm chi
1.1.4.3. Thanh toán bằng ủy nhiệm thu
1.1.4.4. Thanh toán bằng thẻ
1.1.4.5. Thanh toán qua ngân hàng điện tử
1.2. Chất lượng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại NHTM
1.2.1. Khái niệm chất lượng thanh toán không dùng tiền mặt
1.2.2. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động không dùng tiền mặt
1.2.3.1. Chỉ tiêu định lượng
1.2.3.2. Chỉ tiêu định tính
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt
1.2.4.1. Các nhân tố chủ quan từ phía Ngân hàng
1.2.4.2. Các nhân tố từ phía khách hàng
1.2.4.3. Yếu tố thu nhập
1.2.4.4. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB) – CHI NHÁNH HÒN GAI
2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội – Chi nhánh Hòn Gai giai đoạn 2011-2013
2.1.3.1. Công tác huy động vốn
2.1.3.2. Công tác sử dụng vốn (chủ yếu là cho vay)
2.1.3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.2. Thực trạng về chất lượng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội – Chi nhánh Hòn Gai
2.2.1. Chỉ tiêu định tính
2.2.2. Chỉ tiêu định lượng
2.2.2.1. Doanh số thanh toán không dùng tiền mặt
2.2.2.2. Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt
2.2.2.3. Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
2.2.2.4. Chi phí dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
2.2.2.5. Thu nhập từ hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt
2.3. Đánh giá về thực trạng chất lượng thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội – Chi nhánh Hòn Gai
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế
2.3.3.1. Nguyên nhân khách quan
2.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN-HÀ NỘI – CHI NHÁNH HÒN GAI
3.1. Mục tiêu và phương hướng hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội – Chi nhánh Hòn Gai thời gian tới
3.2. Định hướng nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội – Chi nhánh Hòn Gai
3.3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội – Chi nhánh Hòn Gai
3.3.1. Giải pháp cụ thể đối với các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt
3.3.1.1. Giải pháp đối với Séc
3.3.1.2. Giải pháp đối với UNC
3.3.1.3. Giải pháp đối với UNT
3.3.1.4. Giải pháp đối với thẻ thanh toán
3.3.1.5. Giải pháp đối với Ngân hàng điện tử
3.3.2. Giải pháp về công nghệ
3.3.3. Xây dựng chiến lược khách hàng
3.3.4. Quảng cáo và tiếp thị sản phẩm
3.3.5. Giải pháp về nhân sự
3.4. Kiến nghị
3.4.1. Kiến nghị với SHB TW
3.4.1.1. Xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ
3.4.1.2. Xây dựng cơ sở bảo mật hệ thống thông tin
3.4.1.3. Hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ thanh toán
3.4.2. Kiến nghị với Chính phủ, Nhà nước và các cơ quan chức năng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan