[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao công tác quản trị vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao công tác quản trị vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1: VỐN LƯU ĐỘNG VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG
1.1. Tổng quan về vốn lưu động.
1.2. Phân loại vốn lưu động.
1.3. Quản trị vốn lưu động.
1.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp.
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hiệu quả quản trị vốn lưu động.
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁCH SẠN TÂN HOÀNG
2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.
2.2. Phân tích thực trạng công tác quản trị vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.
Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁCH SẠN TÂN HOÀNG
3.1. Định hướng và phát triển của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh trong thời gian tới.
3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị vốn lưu động.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan