[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty trách nhiệm hũu hạn Hoa Việt

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty trách nhiệm hũu hạn Hoa Việt
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1 Khái quát về doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm và phân loại doanh nghiệp
1.1.2 Các hoạt động cơ bản của doanh nghiệp
1.2 Hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.2.1 Tài sản của doanh nghiệp
1.2.2 Hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiêp
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.3.1 Các nhân tố chủ quan
1.3.2 Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY TNHH HOA VIỆT
1.4 Khái quát về công ty TNHH Hoa Việt
1.4.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
1.4.2 Cơ cấu tổ chức, nhân sự của công ty TNHH Hoa Việt
1.4.3 Kết quả kinh doanh chủ yếu của công ty TNHH Hoa Việt
1.5 Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của công ty TNHH Hoa Việt
1.5.1 Thực trạng tài sản của công ty TNHH Hoa Việt
1.5.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của công ty TNHH Hoa Việt
1.6 Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của công ty TNHH Hoa Việt
1.6.1 Kết quả đạt được
1.6.2 Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY TNHH HOA VIỆT
1.7 Định hướng nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của công ty TNHH Hoa Việt
1.7.1 Định hướng phát triển công ty TNHH Hoa Việt
1.7.2 Quan điểm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của công ty TNHH Hoa Việt
1.8 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của công ty TNHH Hoa Việt
1.8.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSNH của công ty TNHH Hoa Việt
1.8.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn của công ty TNHH Hoa Việt
1.9 Kiến nghị
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan