[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Quốc tế Cửa Việt

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Quốc tế Cửa Việt
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Một số vấn đề cơ bản về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.2. Đặc điểm của tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò của tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.4. Phân loại tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.5. Kết cấu tài sản ngắn hạn và các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu tài sản ngắn hạn
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.1. Các nhân tố chủ quan
1.3.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH SX-TM-DV QUỐC TẾ CỬA VIỆT
2.1. Khái quát chung vềCông Ty TNHH SX-TM-DV Quốc Tế Cửa Việt
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công Ty TNHH SX-TM-DV Quốc Tế Cửa Việt
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công Ty TNHH SX-TM-DV Quốc Tế Cửa Việt
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công Ty TNHH SX-TMDV Quốc Tế Cửa Việt giai đoạn 2012- 2014
2.2.1. Tình hình biến động tài sản ngắn hạn của Công Ty TNHH SX-TM-DV Quốc Tế Cửa Việt giai đoạn 2012-2014
2.2.2. Cơ cấu tài sản ngắn hạn của Công Ty TNHH SX-TM-DV Quốc Tế Cửa Việt giai đoạn 2012-2014
2.2.3. Các chỉ tiêu phản ảnh hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công Ty TNHH SX-TM-DV Quốc Tế Cửa Việt giai đoan 2012-2014
2.3. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công Ty TNHH SX-TM-DV Quốc Tế Cửa Việt
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH SX-TM-DV QUỐC TẾ CỬA VIỆT
3.1. Định hướng phát triển tại Công Ty TNHH SX-TM-DV Quốc Tế Cửa Việt
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công Ty TNHH SX-TM-DV Quốc Tế Cửa Việt
3.2.1. Xác định nhu cầu tài sản ngắn hạn
3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tiền mặt
3.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các khoản phải thu
3.2.4. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hàng tồn kho
3.2.5. Một số giải pháp khác
3.3. Một số kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan