[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Traenco

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Traenco
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐN KINH DOANH TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1.1 Khái niệm vốn kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.2 Đặc trưng của vốn kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.3 Nguồn hình thành vốn kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.4 Các mô hình tài trợ vốn kinh doanh
1.1.5 Vai trò của vốn kinh doanh đối với các doanh nghiệp
1.2 HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.2.1 Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.3 Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
1.2.4 Mô hình SWOT ứng dụng trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO
2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CP TRAENCO
2.1.1 Khái quát về quá trình hình thành và ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Traenco
2.1.2 Phân tích SWOT tại công ty cổ phần Traenco
2.2 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP TRANENCO TỪ 2010 ĐẾN 2012
2.2.1 Thực trạng việc sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty CP Traenco
2.2.2 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty CP Traenco
2.2.3 Nhận xét các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty CP Traenco
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP TRAENCO
3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY CP TRAENCO
3.1.1 Mục tiêu và định hướng hoạt động của Công ty CP Traenco
3.1.2 Một số kế hoạch phát triển cụ thể của Công ty CP Traenco
3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRANECO
3.2.1 Giải pháp về vốn kinh doanh
3.2.2 Giải pháp thị trường
3.2.3 Giải pháp marketing
3.2.4 Giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan