[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát chung về vốn và sử dụng vốn của Doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm vốn
1.1.2. Phân loại và các hình thức sử dụng vốn
1.2. Lý luận chung về hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BÌNH MINH
2.1. Giới thiệu về công ty
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Ngành nghề kinh doanh của công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh
2.1.4. Chức năng nhiệm vụ từng bộ phận trong công ty
2.1.5. Nội dung về chính sách kế toán của công ty
2.1.6. Khái quát kết quả kinh doanh của công ty giai đoạn 2010- 2012
2.2. Thực trạng về hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Bình Minh
2.2.1. Thực trạng về sử dụng vốn tại công ty
2.2.2. Thực trạng về hiệu quả sử dụng vốn tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Bình Minh
2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Bình Minh
2.3.1. Những biện pháp công ty áp dụng
2.3.2. Kết quả đạt được
2.3.3. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BÌNH MINH
3.1. Phương hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp chủ yếu
3.2.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty
3.2.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty
3.2.3. Một số giải pháp chung cho công ty
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Về phía nhà nước
3.3.2. Về phía Ngân hàng
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan