[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Vận tải Quang Huy

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Vận tải Quang Huy
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm về hiệu quả kinh doanh.
1.2. Tầm quan trọng của hiệu quả kinh doanh đối với doanh nghiệp.
1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh.
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG HUY
2.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH Quang Huy.
2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
2.3. Phân tích hiệu quả kinh doanh công ty TNHH Quang Huy giai đoạn 2011 - 2013.
2.4. Đánh giá chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH QUANG HUY
3.1. Mục tiêu và phương hướng của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNNH Quang Huy.
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan