[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng phòng giao dịch Kim Liên

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng phòng giao dịch Kim Liên
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Khái quát về hoạt động cho vay của các NHTM
1.2. Hoạt động cho vay tiêu dùng của các NHTM
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến CVTD
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - PHÒNG GIAO DỊCH KIM LIÊN
2.1. Tổng quan về Phòng giao dịch
2.2. Thực trạng hoạt động CVTD tại Phòng giao dịch VPBank Kim Liên
2.2.1. Cơ sở pháp lý cho hoạt động cho vay tiêu dùng.
2.2.2. Quy trình cho vay tiêu dùng tại Phòng giao dịch VPBank Kim Liên
2.2.3. Phân tích thực trạng hoạt động CVTD qua các năm
2.3. Đánh giá về hoạt động CVTD của VPBank Kim Liên
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - PHÒNG GIAO DỊCH KIM LIÊN
3.1. Định hướng nâng cao hoạt động CVTD tại phòng giao dịch
3.1.1. Định hướng phát triển chung
3.1.2. Những thuận lợi, khó khăn trong thời gian tới
3.1.3. Định hướng nâng cao CVTD tại phòng giao dịch
3.2. Giải pháp mở rộng hoạt động CVTD tại phòng giao dịch
3.2.1. Hoàn thiện chính sách kinh doanh
3.2.2. Áp dụng tích cực các chiến lược Marketing
3.2.3. Thực hiện tốt và có hiệu quả về quản trị nhân sự; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.2.4. Tăng cường công tác kiểm tra sau
3.2.5. Hiện đại hóa cơ sở vật chất và công nghệ ngân hàng
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với VPBank
3.3.2. Kiến nghị với NHNN Việt Nam
3.3.3. Kiến nghị với cơ quan liên quan
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan