[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Than Hạ Long – Vinacomin

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Than Hạ Long – Vinacomin
MỤC LỤC
Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Hoạt động cơ bản của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm và phân loại doanh nghiệp
1.1.2. Hoạt động cơ bản của doanh nghiệp
1.2. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm phân tích tài chính DN
1.2.2. Mục tiêu phân tích tài chính DN
1.2.3. Quy trình phân tích tài chính DN
1.2.4. Phương pháp phân tích tài chính DN
1.2.5. Nội Dung phân tích tài chính DN
Chương 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH MTV THAN HẠ LONG – VINACOMIN
2.1. Khái quát về công ty TNHH MTV Than Hạ Long – Vinacomin
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.2. Phân tích tình hình tài chính công ty TNHH MTV Than Hạ Long – Vinacomin
2.2.1. Khái quát tình hình tài chính của công ty
2.2.2. Phân tích tình hình tài chính công ty
2.3. Đánh giá tình hình tài chính của công ty TNHH MTV Than Hạ Long – Vinacomin
2.3.1. Điểm mạnh
2.3.2. Điểm yếu
2.3.3. Nguyên nhân
Chương 3. GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH MTV THAN HẠ LONG – VINACOMIN
3.1. Định hướng hoạt động
3.1.1. Định hướng phát triển tới năm 2015
3.1.2. Kế hoạch cụ thể năm 2013 -2014
3.2. Giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty TNHH MTV Than Hạ Long – Vinacomin
3.2.1. Giải pháp trực tiếp
3.2.2. Giải pháp hỗ trợ
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước và chính phủ
3.3.2. Kiến nghị với tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam
[/tomtat]

Bài viết liên quan