[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tín dụng thương mại tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng H.P.T

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tín dụng thương mại tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng H.P.T
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. ĐÔI NÉT VỀ TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm “Tín dụng thương mại”.
1.2. Đặc điểm của tín dụng thương mại.
1.3. Ưu nhược điểm của Tín dụng thương mại trong doanh nghiệp.
1.4. Phân tích tín dụng thương mại.
1.5. Vai trò của tín dụng thương mại đối với doanh nghiệp.
1.6. Xây dựng chính sách tín dụng hiệu quả.
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI CỦA CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG H.P.T
2.1. Vài nét sơ lược về công ty.
2.2. Tình hình cấp tín dụng thương mại của công ty.
2.3. Tác động của Tín dụng thương mại tới CTCP Tư vấn đầu tư dựng H.P.T.
2.4. Ưu điểm và những tồn tại củ CTCP Tư vấn đầu tư dựng H.P.T.
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI TẠI CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG H.P.T
3.1. Những thuận lợi và khó khăn gặp phải của CTCP tư vấn đầu tư dựng H.P.T khi cấp TDTM.
3.2. Định hướng phát triển tín dụng thương mại của CTCP tư vấn đầu tư dựng H.P.T trong tương lai.
3.3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng thương mại trong CTCP tư vấn đầu tư dựng H.P.T.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan