[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Sóc Sơn

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Sóc Sơn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
1.1. Khái quát về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại
1.1.1. Lịch sử ra đời của hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt
1.1.2. Khái niệm thanh toán không dùng tiền mặt
1.1.3. Đặc điểm của thanh toán không dùng tiền mặt
1.1.4. Vai trò của hình thức thanh toán không dùng tiền mặt
1.1.5. Điều kiện để khách hàng tham gia và hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại
1.1.5.1. Những yêu cầu đối với các chủ thể khi mở tài khoản thanh toán
1.1.5.2. Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng và khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán
1.2. Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng thương mại
1.2.1. Thanh toán bằng séc
1.2.2. Thanh toán bằng thẻ
1.2.3. Thanh toán bằng ủy nhiệm thu (UNT)
1.2.4. Thanh toán bằng ủy nhiệm chi (UNC)
1.2.5. Thanh toán bằng thư tín dụng L/C
1.3. Một số hình thức thanh toán ví điện tử tại Việt Nam
1.3.1. Cổng ví điện tử VnMart
1.3.2. Ví điện tử Mono trực tuyến
1.3.3. Ví điện tử BIDV – VnMart
1.4. Phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại các NHTM
1.4.1. Khái niệm về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
1.4.2. Các tiêu chí phản ánh sự phát triển của hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt
1.4.2.1. Chỉ tiêu định tính
1.4.2.2. Chỉ tiêu định lượng
1.4.2.3. Cơ cấu thanh toán không dùng tiền mặt
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng thương mại
1.5.1. Các nhân tố chủ quan
1.5.1.1. Công nghệ ngân hàng
1.5.1.2. Mạng lưới thanh toán
1.5.1.3. Nhân tố con người
1.5.1.4. Chính sách, chiến lược kinh doanh của ngân hàng
1.5.1.5. Môi trường Marketing
1.5.2. Các nhân tố khách quan
1.5.2.1. Môi trường kinh tế-xã hội
1.5.2.2. Môi trường pháp lý
1.5.2.3. Môi trường khoa học công nghệ
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH SÓC SƠN
2.1. Khái quát về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Sóc Sơn
2.1.1. Đôi nét về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Sóc Sơn (NHNN&PTNT Sóc Sơn)
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của Chi nhánh NHNN&PTNT Sóc Sơn
2.1.3. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Sóc Sơn
2.1.3.1. Tình hình huy động vốn
2.1.3.2. Tình hình sử dụng vốn
2.1.3.3. Kết quả kinh doanh
2.2. Thực trạng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt đang được áp dụng tại NHNN&PTNT Chi nhánh Sóc Sơn
2.2.1. Phương thức và các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đang được áp dụng tại NHNN&PTNT Chi nhánh Sóc Sơn
2.2.2. Thực trạng phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh NHNN&PTNT Sóc Sơn
2.2.2.1. Thanh toán bằng séc
2.2.2.2. Thanh toán bằng UNC
2.2.2.3. Thanh toán bằng thư tín dụng L/C
2.2.2.4. Thanh toán bằng UNT
2.2.2.5. Thanh toán bằng thẻ ngân hàng
2.2.2.6. Thanh toán bằng ví điện tử
2.2.2.7. Thu nhập của ngân hàng
2.3. Đánh giá thực trạng chất lượng thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Sơn
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Một số tồn tại
2.3.3. Nguyên nhân của những khó khăn và tồn tại
2.3.3.1. Nguyên nhân chủ quan
2.3.3.2. Nguyên nhân khách quan
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI CHI NHÁNH NHNN&PTNT SÓC SƠN
3.1. Mục tiêu và phương hướng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong 10 năm (từ năm 2011 đến năm 2020)
3.2. Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt qua Chi nhánh NHNN&PTNT Sóc Sơn
3.2.1. Tăng cường hoạt động Marketing ngân hàng
3.2.2. Cải tiến và hoàn thiện các hình thức thanh toán
3.2.3. Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và công nghệ xử lý thanh toán
3.2.3.1. Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng của ngân hàng
3.2.3.2. Áp dụng những công nghệ xử lý thanh toán hiện đại
3.2.4. Đào tạo nguồn nhân lực cho hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt
3.3. Một số kiến nghị với các ban ngành liên quan
3.3.1. Với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
3.3.2. Với Ngân hàng nhà nước
3.3.2.1. Từng bước hoàn thiện hệ thống thanh toán
3.3.2.2. Tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý
3.3.3. Kiến nghị với Chính phủ và các ban ngành có liên quan
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan