[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phương hướng và biện pháp tăng lợi nhuận của Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tân Lộ

[/kythuat]
[tomtat]
Phương hướng và biện pháp tăng lợi nhuận của Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tân Lộ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ LỢI NHUẬN VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI PHẤN ĐẤU TĂNG LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
1.1. Lợi nhuận và vai trò của lợi nhuận đối với doanh nghiệp sản xuất.
1.2. Vai trò của lợi nhuận và sự cần thiết phải phân đấu tăng lợi nhuận của các doanh nghiệp trong cơ chế thị trường.
1.3. Các chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận của doanh nghiệp.
Chương 2. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT TÂN LỘ
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tân Lộ.
2.2. Tình hình tài sản, nguồn vốn của Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tân Lộ.
2.3. Tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tân Lộ.
2.4. Đánh giá những chỉ tiêu làm ảnh hưởng tới lợi nhuận của Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tân Lộ.
2.5. Kết luận.
Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT TÂN LỘ
3.1. Phương hướng và biện pháp chủ yếu góp phần làm tăng lợi nhuận của Công ty.
3.2. Một số giải pháp nhằm tăng lợi nhuận tại Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tân Lộ.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan