[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý vốn và một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn tại Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh Nước sạch Hưng Yên

[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý vốn và một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn tại Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh Nước sạch Hưng Yên
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VỐN VÀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN TẠI DOANH NGHIỆP
1.1 Tổng quan chung về vốn của doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm về vốn
1.1.2 Phân loại vốn
1.1.3 Vai trò của vốn
1.2 Tổng quan về quản lý vốn trong doanh nghiệp
1.2.1 Khái niệm quản lý vốn
1.2.2 Nội dung quản lý vốn
1.2.3 Chiến lược quản lý vốn
1.3 Hiệu quả quản lý vốn trong doanh nghiệp
1.3.1 Khái niệm hiệu quả quản lý vốn
1.3.2 Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả quản lý vốn
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN VÀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN TẠI CÔNG TY TNHH MTV-KINH DOANH NƯỚC SẠCH HƯNG YÊN
2.1 Giới thiệu chung về Công ty TNHH MTV-Kinh doanh nước sạch Hưng Yên
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2 Cơ cấu tổ chức
2.1.3 Tình hình kinh doanh của Công ty nước sạch Hưng Yên
2.2 Thực trạng quản lý vốn và hiệu quả quản lý vốn tại Công ty TNHH MTVKinh doanh nước sạch Hưng Yên
2.2.1 Thực trạng biến động vốn và cơ cấu vốn tại Công ty TNHH MTV - Kinh doanh nước sạch Hưng Yên
2.2.2 Thực trạng quản lý vốn tại Công ty TNHH MTV - KD nước sạch Hưng Yên
2.2.3 Thực trạng hiệu quả quản lý vốn tại Công ty TNHH MTV - KD nước sạch Hưng Yên
2.3 Đánh giá chung về hiệu quả quản lý vốn trong giai đoạn 2011-2013 tại Công ty TNHH MTV-KD nước sạch Hưng Yên
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH MTV - KINH DOANH NƯỚC SẠCH HƯNG YÊN
3.1 Định hướng phát triển của công ty TNHH MTV- KD nước sạch Hưng Yên
3.2 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH MTV - KD nước sạch Hưng Yên
3.2.1 Các giải pháp chung
3.2.2 Giải pháp sử dụng vốn cố định
3.2.3 Giải pháp sử dụng vốn lưu động
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan